همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

جواد فراتی - مشاور حقیقی

تلفن : 2280269 – 2357731
دورنگار : 2345293
همراه : 09363238553
آدرس : شیراز– خیابان شهید حدادی - جنب اداره تعاون – پلاک 14

                                                                                 
رشته یا گرایش    پایه
ژئوتکنیک     1