همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

سمینار آموزشی

تبیین بخشنامه های جبران آثار افزایش قیمت ارز جبران آثار اصلاح قیمتهای حامل انرژی در قراردادهای فاقد تعدیل

تاریخ برگزاری : 7/3/92
ساعت برگزاری : 15:30 الی 19:30
محل برگزاری : سالن اجتماعات معاونت فنی و عمرانی شهرداری
هزینه ثبت نام : 45 هزار تومان به ازاء هر نفر به شماره حساب جام 4225941460 بانک ملت به نام موسسه دانش نوین پارسیان