همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاری همایش اولین برند تجاری در حوزه فنی صنعت بیمه کشور

اولین برند تجاری در حوزه فنی صنعت بیمه کشور ، توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس و شرکت انتقال فنون مهندسی ایران و با حمایت فکری و معنوی بنیاد نخبگان فارس  در تاریخ 25 دیماه 1390 رونمایی گردید.

 

 

موضوع بیمه نامه عبارتند از بیمه مسئولیت حرفه ای و قراردادی مشاور ناشی از تقصیر ، قصور ، سهل انگاری ، خطا ، اهمال و هر گونه اشتباه  حرفه ای و قراردادی مشاور ، در اجرای وظایف وی در قبال کارفرما یا سایر اشخاص ثالث ، به نحوی که هر گونه خسارت جانی و مالی وارده به کارفرما و اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در جدول بیمه نامه پس از احراز مسئولیت مشاور توسط مراجع قضایی توسط بیمه گر جبران می شود . استاندار محترم فارس گفت : فرآیند مطالعات و پژوهش های مختلف باید به تولید محصول و در نهایت به تولید ثروت منجر شود .
ایشان تاکید بر لزوم بهره گیری از توان فنی و مهندسی برای تامین نیازهای داخلی را نمودند .
جناب آقای رضایی مدیر روابط عمومی استانداری فارس از جناب آقای مهندس صادق عابدین استاندار محترم فارس از انجمن مهندسان مشاور فارس و جامعه مشاوران که همکاری در زمینه کارشناسی و تجاری سازی این برند داشتند تشکر نمودند .
ریاست انجمن مهندسان مشاور فارس جناب آقای مهندس سید مرتضی سیف زاده اهمیت ویژه این برند را در حوزه فنی صنعت بیمه کشور متذکر شدند .
در انتهای همایش جلسه پرسش و پاسخ با ریاست جناب آقای مهندس سیف زاده برگزار گردید .
برخی از اعضای تیم تجاری سازی طرح بیمه نامه آتنا :
1-    ریاست بنیاد نخبگان فارس جناب آقای دکتر خلفی نژاد
2-    ریاست انجمن مهندسان مشاور فارس جناب آقای سید مرتضی سیف زاده
3-    عضو هیئت مدیره شرکت انتقال فنون مهندسی ایران جناب آقا ی مهندس داریوش دهقان
4-    مدیرعامل شرکت انتقال فنون مهندسی ایران جناب آقای مهندس ایمان خرمی نژاد
5-    طراح و صاحب امتیاز اثر جناب آقای مهندس نصراله علی پور