همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

گزارش همایش بزرگداشت روز مهندسی

همايش بزرگداشت روز مهندسي در تاريخ 12/12/89 در محل تالار فجر پرديس ارم دانشگاه شيراز توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس ، انجمن دانش آموختگان دانشگاه شيراز و سازمان نظام مهندسي معدن فارس برگزار گرديد.

اين همايش با استقبال چشمگير مهندسان استان روبرو شد .
سخنان هيئت رئيسه اول :
جناب آقاي مهندس سيد مرتضي سيف زاده رياست محترم انجمن مهندسان مشاور فارس به بيان تاريخچه اين انجمن و فعاليتهاي آن پرداختند . وي فرهنگ سازي براي استفاده از مشاوران بومي را يکي از اهداف اصلي انجمن دانست و گفتند بزرگترين ضربه اي که سال هاست به فارس صدمات زيادي وارد کرده است عدم استفاده از مهندسين مشاور بومي در طرح ها است که بايد با فرهنگ سازي لزوم استفاده از اين افراد را ضروري دانست .
جناب آقاي دکتر فضل ا... هوشداران رياست محترم انجمن دانش آموختگان دانشگاه شيراز طي سخناني ضمن تبريک روز مهندسي به فعاليت هاي اين انجمن اشاره کرد . آقاي دکتر هوشداران با دعوت از دانش آموختگان دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي براي عضويت در اين انجمن اظهار اميدواري کرد با فرصت به وجود آمده امکان استفاده از توانمندي آنها براي ديگر اعضا فراهم شود.
جناب آقاي مهندس مهرداد فراغت  عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي معدن پس از تبريک روز مهندسي به معرفي اين اين سازمان و تاريخچه و فعاليتهاي آن پرداختند .
سخنرانان روز مهندسي جناب آقاي دکتر ناصر طالب بيدختي  که درباره چالشهاي بحران آب ، خشکسالي و محيط زيست و جناب آقاي مهندس حسام الدين عارف کشفي درباره مديريت تحول چشمگير سخنراني نمودند .
هيئت رئيسه دوم جهت جلسه پرسش و پاسخ و ادامه برنامه که متشکل بود از جناب آقاي مهندس علمداري از طرف انجمن مهندسان مشاور فارس ، جناب آقاي دکتر ارمي از طرف انجمن دانش آموختگان دانشگاه شيراز و جناب آقاي دکتر هاديان فرد از طرف سازمان نظام مهندسي معدن تشکيل گرديد .
اسپانسرهاي اين برنامه شرکت هاي هديش بتن و لو له سبز ( SPG ) بودند .
برگزيدگان انجمن مهندسان مشاور فارس :
آقاي مهندس حسينعلي ابراهيمي کارنامي مديرکل محترم سازمان حفاظت محيط زيست فارس
آقاي مهندس خليل رضاييان مديرعامل شرکت مهندس مشاور پاراب فارس
آقاي مهندس حسين دهقاني کارشناس شرکت مهندس مشاور حاسب کرجي
آقاي دکتر علي مراد حسن لي کارشناس شرکت مهندس مشاور سبز پوشان فارس
برگزيدگان سازمان نظام مهندسي معدن :
آقاي مهندس عبدالصمد بصيري جهرمي
آقاي دکتر احمد جنابعلي جهرمي
آقاي مهندس عليرضا صميم
آقاي مهندس احسان ا... نخل پرور جهرمي
برگزيدگا ن انجمن دانش آموختگان دانشگاه شيراز :
آقاي دکتر عليرضا خياطان و آقاي مهندس محسن جواهري