همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

سمینار جایگاه مهندسان مشاور در توسعه استان فارس

اطلاعیه مهم

انجمن مهندسان مشاور استان فارس جهت رفع مشکلات مشاوران به برگزاری سمیناری تحت عنوان :
(جایگاه مهندسان مشاور در توسعه استان فارس  و ارائه مشکلات مربوط به اخذ رتبه بندی )
با همکاری استانداری فارس ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس  و

همچنین جهت تسهیل و تسریع در کنترل صورت وضعیتهای پروژه های کارفرمایان در سطح کشور به معرفی :
نرم افزار متره برآورد
توسط مجتمع خدمات مهندسی آیین اقدام می نماید .

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک پیوست مراجعه نمایید