همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاری همایش روز مهندسی 88/12/12

روز مهندسی در تاریخ 12/12/88 توسط انجمن مهندسان مشاور فارس با همکاری انجمن دانش آموختگاه دانشگاه شیراز ، تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی فارس و سازمان نظام مهندسی معدن و حامیان همایش شرکت سیمان فارس و شرکت پولاد کف در سالن کتابخانه خوارزمی برگزار گردید.

 

دراین مراسم جناب آقای مهندس غرضی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور داشتند.در ابتدا با تلاوتی از قران مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران مراسم آغاز شد. سپس جناب آقای دکتر هوشداران بعنوان مجری و مدیر برنامه شروع به خوشامد گویی و معرفی برنامه و سخنرانها کردند.

جناب آقای دکتر بیدختی بعنوان اولین سخنران در رابطه با چالشهای زیست محیطی در توسعه پایدار سخنانی ارائه دادند . بعد از آن جناب آقای مهندسی دیلمی در رابطه با روز مهندسی و اخلاق حرفه ای مطالبی برای جمع حاضر ارائه دادند.

 


سپس آقای مهندس غرضی به سخنان ارزنده ای جهت حضار محترم و مهندسان درباره روزمهندسی پرداختند.

 


بعد از آن از شرکت کنندگان پذیرایی بعمل آمد.


و بعد از نیم ساعت پذیرایی حضار را به داخل سالن دعوت کردند. سپس توسط پنل انجمن مهندسان مشاورتوسط آقای مهندس راهدار ، سازمان نظام مهندسی معدن توسط آقای مهندس فراغت ، تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط آقای مهندس سیف زاده  و انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز توسط آقای دکتر هوشداران به معرفی خود پرداختند.

 

 


حامیان همایش نیز خود را معرفی نمودند . بعد از آن به تقدیر از مهندسان نمونه انجمن مهندسان مشاور و مهندسان پیشکسوت سازمان نظام مهندسی معدن و انجمن دانش آموختگان جلسه پایان یافت .

 

جناب آقای مهندس محمدی بعنوان مهندس برگزیده و جناب آقایان مهندسان حسن زادگان ، خاندشتی ، دهقان و سیفایی بعنوان مهندسان شایسته تقدیر در انجمن مهندسان مشاور شناخته شدند و از آنان تقدیر بعمل آمد.