همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاري سمينار پي هاي عميق

انجمن مهندسان مشاور فارس با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس و معاونت فني شهرداري شيراز و سازمان مسكن و شهرسازي شيراز سمينار آموزشي پي هاي عميق و نيمه عميق در روز چهارشنبه مورخ 27/8/88 در سالن معاونت فني شهرداري برگزار نمودند 

مدرسين اين سمينار جناب آقايان دكتر هاتف و مهندس معدلي و تعداد شركت كنندگان در اين سمينار 110 نفر بودند. برنامه سمينار به شرح زير مي باشد:

 ثبت نام  8:15-8:00
تلاوت قرآن مجید و سرود ملي 8:30-8:15
معرفي نمايندگان برگزارکننده همایش
-مسئول محترم آموزش معاونت فني شهرداري شيراز : جنا ب آقاي مهندس ولدان


-مسئول محترم آموزش انجمن مهندسان مشاور فارس : جناب آقاي مهندس حق بين

-مسئول محترم آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس : جناب آقاي مهندس فلاح نيا


سخنرانی آقای دكتر هاتف  10:15-8:45
                   ( مروري بر مفاهيم كلي )
                    (موارد كاربرد )
                    (نحوه اجرا )
                    (آزمايشهاي بارگذاري )

    استراحت و پذیرایی  10:30- 10:15
 سخنرانی آقای مهندس معدلي 11:15-10:30
     (طراحي ژئوتكنيكي )
      (طراحي سازه اي  )

جلسه پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان  12-11:15
(اداره كننده جناب آقاي مهندس فلاح نيا )

تقدير از اساتيد محترم