همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاري كارگروه آموزشي پي هاي سطحي

  كارگروه آموزشي پي هاي سطحي در روز پنجشنبه تاريخ 14/8/88 در سالن معاونت فني شهرداري از ساعت 8 الي 12 برگزار گرديد و تعداد شركت كنند گان 110 نفر بودند كه 40 نفر از سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس و 24 نفر از انجمن مهندسان مشاور فارس و بقيه از معاونت فني و نوسازي مدارس بودند كه برنامه به شرح زير ميباشد :

-ثبت نام ( 8:15-8:00)                   

-تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی  (8:30-8:15)                   

-معرفي نمايندگان برگزارکننده همایش  (9:00-8:30)                   

-مسئول محترم آموزش معاونت فني شهرداري شيراز : جنا ب آقاي مهندس ولدان

-مسئول محترم آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس : جناب آقاي مهندس راهنما

-دبير محترم  كميته آموزش سازمان مسكن و شهرسازي فارس : جناب آقاي مهندس دهقان

-مسئول محترم آموزش انجمن مهندسان مشاور فارس : جناب آقاي مهندس حق بين

 

 


-سخنرانی آقای دكتر فراتي ( 9:45-9:00)                   
                   ( سيري در مهندسي پي و پايه منفرد )    


-استراحت و پذیرایی  (10:15-9:45)              
-سخنرانی آقای دكتر ايزدي (11:15-10:15)                   
     (پي هاي گسترده و پي هاي نواري )
-جلسه پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان (12-11:15 )      
 (اداره كننده جناب آقاي مهندس راهنما )
-تقدير از اساتيد محترم