همایش ها, کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاري همايش نقش اخلاق حرفه اي در مهندسي

اين همايش در تاريخ 7/9/87 به همت انجمن مهندسان مشاور استان فارس ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و انجمن دانش آموختگان دانشگاه شيراز (شاخه مهندسي ) در سالن خوارزمي دانشگاه شيراز ، واقع در ابتداي خيابان ملاصدرا تشكيل گرديد.

گزارش كوتاهي از برگزاري همايش "نقش اخلاق حرفه اي و مديريت در ارتقاء كيفيت مهندسي"

مقدمه

موضوع شناخت ،‌ رعايت و اجراي رئوس و مراتب و ضوابط"اخلاق حرفه اي " اساساً در همه رشته هاي توليدي- خدماتي بويژه آن رشته فعاليت هايي كه مستقيماً با انسان سروكار دارد ، پيوسته مطرح بوده و مديران و دست اندركاران در اين رشته ها ، پيوسته دغدغه رعايت اخلاق و موازين آن را در  كارها داشته و دارند.

اخلاق چيست؟ به زبان ساده:

 • شناخت صحيح از ناصحيح
 • انجام صحيح و پرهيز از ناصحيح

هدف تمامي نظريه پردازان و صاحب نظران در اين زمينه بويژه انبياء و اولياء الهي كه رسالت و ماموريت هدايت انسان را بعهده داشته اند ، نيز شناسايي و مرزبندي اين تعاريف و مفاهيم و گشودن راههاي نو جلو پاي انسان بوده است، چرا كه آنها با بينش عميق و درايت ويژه اي كه داشته اند ، مي توانستند درك كنند كه در فرايند پيچ در پيچ كار و زندگي ، چه خطراتي بشر را تهديد مي كند و چگونه ممكن است كه انسان به تبع شرايط ،‌ دچار لغزش هاي خواسته و ناخواسته شود كه تبعات و اثرات آن بر زندگي او و جامعه اطرافش تاثير منفي برجاي گذارد. براي آنكه مفهوم عملياتي و اجرايي از تعاريف فوق بدست آوريم ، نياز به آن داريم كه به اين مقوله نگاهي علمي و دقيق نموده و با موازين و ابزارهاي علمي نسبت به ارائه ، تعيين و تعريف كدهاي اخلاقي ، كدهاي رفتاري ، خط مشي و رويه ها ، روش هاي شناسايي و حل معضلات اخلاقي و بويژه چگونگي اجراي برنامه هاي آموزشي در اين زمينه بپردازيم.

با نگاهي به مقاله ها ، كتب و توصيه هاي تمامي صاحب نظران اين مقوله فكري – اجرايي در مي يابيم كه سوالاتي از قبيل چگونگي تشخيص صحيص از ناصحيح ، حدود فردي يا اجتماعي مقوله ، سهم فرد و جامعه ، تاثير عوامل محيطي و اجتماعي ، تاثير مسائل اقتصادي ، تاثير آمرزه هاي ديني و ايدئولوژيك ، تاثير مديريت كلان جامعه ، تاثير مسائل وراثتي و ژني و ژني يا آمرزشي و ... پيوسته ذهن و انديشه دين افراد و ساير افرادي كه با اين موارد درگير هستند ، را بخود مشغول داشته است. هر چند نقطه تمركز و محوريت اين موضوع بر انسان و رفتارهاي انساني استوار است ليكن بخاطر داشته باشيم كه اين انسان از ابتداي خلقت و خروج از زندگي فردي و آشنايي و روي آوري به زندگي اجتماعي با اين مقوله درگير شده بوده است ، نه ، به اين معني كه اين مقوله عزيز و گرانقدر را تسليم و مغلوب خود كند بلكه بعكس موازين آن را مشخص نموده ، به آن نزديك شود ، انس بگيرد و نهايتاً آن را قانونمند و ضابطه مند سازد.

انساني كه براي امرار معاش و كسب و كار ، ناچار است كه به سازماني بپيوندد و حضور در تشكلي را بپذيرد . سازمانهايي كه روز به روز بزرگ و بزرگ تر مي شود و به مرور فعاليت ها و وظائف نويني را     مي پذيرند . لذا لاجرم با تعارفات و تناقضات درون زا و برون زا ، رو در رو مي شوند كه بعضاً آنها را وارد فضاهاي غيرقانوني و غير اخلاقي مي نمايد.و بياد داشته باشيم كه علي رغم همه تاكيدات بر رعايت اخلاق حرفه اي بعنوان نقطه عطف و درخشان رفتار انساني ، هنوز هستند كساني كه با طرح اين موضوع در فضاهاي مديريتي و سازماني مخالفت مي ورزند و در اين زمينه داراي عقايد غالطي هستند از جمله اينكه اين مقوله را عمدتاً دانشگاهي و آكادميك و ديني مي دانند تا سازماني و مديريتي ، و در زماني رشد و توسعه سازمان شاخص موفقيت هاي يك سازمان محسوب مي شود ، چه لزومي دارد كه با طرح اين قصايا ، كام افراد موفق تلخ شود و نهايتاً اينكه ، اين قبيل افراد و بيشتر مديران ،‌ اعلام مينمايند كه سازمان ما بري از هر گونه نارسائي بوده و كاركنان ما با اخلاق هستند.

مقدمات همايش :

از زمستان سال 1386 مقدمات تشكيل اين همايش در هيئت مديره انجمن مطرح و چارچوب آن ، حدود زماني تشكيل آن ، نحوه زمان بندي ،‌فراخوان و چگونگي پذيرش مقالات ، دعوت از صاحبنظران ، دعوت از دست اندركاران و ... در جلسات متعدد مورد بررسي مداوم قرار گرفت.

در طول اين مدت ، با توجه به اهميت موضوع دو تشكيلات و سازمان ديگر يعني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس و انجمن دانش آموختگان و فارغ التحصيلان دانشگاه شيراز (شاخه مهندسي) به انجمن مهندسان مشاور استان فارس پيوست و آمادگي خود را براي هرگونه همكاري اعلام نمودند و تا پايان همايش نيز با انجمن همراهي نمودند.

فراخوان :

در تاريخ 31/6/87  فراخوان انجمن در روزنامه خبر جنوب چاپ و منتشر گرديده و آمادگي انجمن براي دريافت ،‌ داوري و پذيرش مقاله اعلام گرديد.

چاپ پوستر:

براي اين همايش يك پوستر تهيه و منتشر گرديد كه نمونه آن ذيلاً ارائه مي شود.

مقالات :

از زمان انتشار فراخوان تعداد زيادي خلاصه مقاله و اصل مقاله به دبيرخانه همايش كه در انجمن مستقر بوده واصل گرديد كه نحوه پذيرش آنها به شرح زير مبياشد:

 • تعداد مقاله هاي پذيرفته شده 13 مقاله
 • تعداد مقاله هاي چاپ شده در نشريه انجمن 5 مقاله
 • تعداد مقاله هاي درج شده در سايت انجمن 4 مقاله ( دو مقاله در همايش ارائه شد)
 • تعداد مقاله هاي ارائه شده در همايش 6 مقاله

اجراي همايش:

اين همايش در تاريخ 7/9/87 به همت انجمن مهندسان مشاور استان فارس ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و انجمن دانش آموختگان دانشگاه شيراز (شاخه مهندسي ) در سالن خوارزمي دانشگاه شيراز ، واقع در ابتداي خيابان ملاصدرا تشكيل گرديد.

برنامه اجراي همايش به شرح زير بوده است:

 • ثبت نام                                                                                                                                     8:15-8
 • تلاوت قرآن مجيد و سرود جمهوري اسلامي                                                                                    8:30-8:15
 • ارائه گزارش نماينده برگزاركنندگان همايش                                                                                      8:45-8:30  
  سخنراني آقاي مهندس مصلحيان (مديركل محترم امور روستايي استانداري )                                                9-8:45
 • سخنراني آقاي دكتر رازاني(مقايسه نظام اخلاق حرفه اي در غرب و ايران)                                                    9:30-9
 • سخنراني آقاي مهندس اسلامي(اخلاق مهندسي )                                                                            10-9:30         
 • استراحت و پذيرايي                                                                                                                   10:30-10
 • سخنراني آقاي مهندس روشن(مسئوليت حرفه اي و اجتماعي سازمانها)                                             10:50-10:30      
 • سخنراني آقاي مهندس ديلمي(اخلاق حرفه اي و مناسبات اجتماعي)                                                 11:10-10:50
 • سخنراني آقاي دكتر فراتي(اخلاق و قانون)                                                                                   11:30-11:10
 • سخنراني خانم مهندس نعمت الهي(تاريخچه اخلاق حرفه اي در ايران و جهان چگونه بوده است؟                 11:40-11:30          
 • جلسه پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و صاحب نظران                                                                         11:45

هيئت رئيسه اول : آقاي مهندس راهنما-آقاي مهندس جواهري-آقاي دكتر ارمي

هيئت رئيسه دوم : آقاي مهندس راهنما-آقاي مهندس راهدار-خانم مهندس نعمت الهي

قدر داني:

در پايان همايش ،‌بپاس قدرداني از عزيزاني كه در برگزاري اين همايش بصورت ارائه مقاله يا انجام كارهاي اجرايي يا موارد ديگر ، همكاري نموده اند ، از سوي هر سه تشكل لوح تقدير و كتاب عكس شيراز تقديم گرديد.

پيشنهادات:

به پيشنهاد كليه صاحب نظران و تاييد مديران هر سه تشكل برگزار كنندگان اين همايش مقرر شد"دبيرخانه هميشگي اخلاق حرفه اي " در انجمن مهندسان مشاور استان فارس تشكيل و حداقل هر سال يكبار مبادرت به برگزاري همايش اخلاق حرفه اي نمايند.

ضمناً كليه مقالات در سايت انجمن و نشريه انجمن مهندسان مشاور درج خواهد گرديد.