صورتجلسه هیات مدیره مورخ 4 اردیبهشت 1392

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور فارس مورخ 4/2/92 راس ساعت 17 در شرکت سنگاب زاگرس برگزار گردید.

جلسه با حضور اعضا آقایان مهندس سیف زاده ، مهندس حق بین ، مهندس ابراهیمی ، مهندس فرکاریان ، مهندس سیادت ، مهندس فرجود و خان مهندس زارع برگزار گردید .
آقای مهندس سیف زاده : ایجاد ارتباط با مسئولین جهت ارتباط قویتر و افزایش زمینه فعالیت مشاوران تصمیمی اتخاذ گردید که جهت ملاقات با جناب آقای استاندار ، نمایندگان مجلس در شیراز و شهرستانها ، جناب آقای مهندس عشایری مدیرکل محترم سازمان راه و شهرسازی استان فارس ، مدیرکل محترم آب و فاضلاب استان فارس ، مدیرکل محترم صنعت ، معدن و تجارت.

آقای مهندس حق بین : نسبت به قرارداد سمینارهای آموزشی انجمن با مهندس بوستانی تصمیماتی اتخاذ گردید سرفصل دوره های 92 :
-    دوره ضوابط و تشریح فهرست بها مطابق با نظام فنی و اجرایی کشور
-    پرسش و پاسخ اکسل
-    سمینار دکتر آزمندیان

بحث بعدی در مورد سمینارهای آموزشی با حضور آقای مهندس خرمی نژاد :
-    انرژیهای سبز و نوین : کتابهای انجمن سبز ایران را می توان از طریق هزینه های ثبت نامی چاپ کرد.سخنرانها آقای امامی و رئیس انجمن سبز میباشد . مدت سمینار از ساعت 9 الی 17 ، تاریخ و مکان بعد مشخص می گردد . تفاهم نامه بین انجمن و مهندس خرمی نژاد تهیه و جلسه ای جهت بررسی و عقد قرارداد برگزار می گردد.

بررسی نشریه انجمن با حضور آقای مهندس بناکار انجام شد . در ابتدا رزومه ایشان مرور گردید ، سپس قرارداد نشریه بررسی گردید و یکی از ایرادهای کار این بود که قسمت تبلیغات اگر در دست هم انجمن و هم ناشر باشد موازی کاری می شود . درخواست شد تا تبلیغات به مجری واگذار شود . پیشنهاد مهندس سیف زاده این بود که برای مدت دو ماه قرارداد با مهندس بناکار صورت گیرد . اولین شماره در نیمه مرداد و بعد در آبان و بهمن چاپ گردد.