صورتجلسه هیات مدیره مورخ 30 بهمن 1391


جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 30/11/91 در محل شرکت فارساب صنعت برگزار گردید.

1-    در ابتدا هیئت مدیره روز مهندسی را که در تاریخ 7/12/91 در تالار امیرکبیر دانشکده مهندسی برگزار می گردید برنامه ریزی کردند . اساتید برگزیده و مهندسان شایسته تقدیر انتخاب شدند . مقرر گردید در سالهای آینده فرمی تهیه گردد و به ارگانهای دولتی داده شود تا مهندسان مشاوری که با سازمانها همکاری داشته اند را طی شرایط گذاشته شده جهت انتخاب مهندس برگزیده به انجمن معرفی کنند.

2-    در رابطه با پدافند غیرعامل که طی نامه ای از استانداری به انجمن ارسال شده بود صحبت شد مبنی بر اینکه جهت تشکیل کمیته پدافند غیر عامل توسط انجمن مهندسان باید جلسه ای با آقای مهندس نجفی و هیئت مدیره انجمن صورت گیرد.

3-    آقای مهندس علمداری در جلسه ای که با آقای مهندس خاکساری ( شرکت شهرکهای صنعتی ) داشته اند ، به انجمن پیشنهاد شده که شرکت شهرکهای صنعتی 3 زمینه کاری را ایجاد کرده : بررسی کاهش هدر رفت آب در فارس – بررسی کاهش انرژی مصرفی در واحدهای صنعتی – بررسی امکان ایجاد بنادر خشکی در استان ، در صورتیکه شرکتها در این سه زمینه می توانند فعالیتی داشته باشند به سایت شهرکهای صنعتی www.farsiec.ir مراجعه کنند.

4-    آقای مهندس راهدار در رابطه با جلسه ای که با آقای مهندس افکاری معاون محترم برنامه ریزی استانداری صحبت کردند این جلسه جهت طرح آمایش سرزمین صورت گرفته بود که طی فرمی که از استانداری به انجمن ارسال گردیده ، انجمن بوسیله اطلاع رسانی به اعضا می تواند خبرگان را انتخاب وبه استانداری معرفی نماید . این فرم ها در سایت انجمن گذاشته شده است.

5-    در آخر آقای علیپور مدیرموسسه آموزشی و پژوهشی نوید ساحلی آرام  به همراه تیمی از بیمه سامان  در جلسه حضور پیدا کردند. بیمه سامان از طرح بیمه آتنا ( بیمه مسئولیت حرفه ای و قراردادی مشاوران ) که توسط آقای علیپور طراحی شده حمایت می کند . بیمه سامان از هیئت مدیره خواستند که اسپانسر برنامه روز مهندسی که توسط انجمن برگزار می گردد باشند.