صورتجلسه مورخ 9 مرداد 1391

جلسه هیت مدیره انجمن مهندسان مشاور، از ساعت 6 الي 9 بعدازظهر روز دوشنبه 09/05/91 با حضور آقایان مهندسان سیف زاده ، علمداری ، راهدار ، ابراهیمی ، رستگار ،  فرکاریان ، سيادت، دکتر بوستانی و مازندرانی  و سرکار خانم مهندس زارع در دفتر شركت فارساب صنعت، برگزار گردید . موارد بررسی شده به شرح زیر میباشد :

 

1.    گزارش ملاقات هيات مديره انجمن با مدير كل محترم سازمان راه و شهرسازي استان فارس                        
آقای مهندس سیف زاده گزارش جلسه با آقای مهندی عشایری را  بشرح زير ارائه دادند :
•    آقای مهندس عشایری حمایت خود از مهندسان مشاور را اعلام نمودند .
•    ضمنا ايشان  4 طرح مطالعاتي : 1.  طرح تثبیت خاک ، 2. طرح افزایش کیفیت و عمر آسفالت ها ، 3. طرح تمیز کردن شیشه پنجره های برج ها و 4. طرح GIS راه های استان را معرفی و آمادگي آن سازمان را جهت ارجاع هريك از پروژه ها  به مهندسان مشاور اعلام نمودند .
•    همچنین در رابطه با قطار شیراز – اصفهان توضیحاتی ارائه دادند و چالشهاي اين پروژه بزرگ و كليدي را معرفي نمودند.
•    قرار شد سرکار خانم زارع مصاحبه ای با آقای مهندس عشایری انجام دهند و در نشریه انجمن به چاپ برسد .
.
2.    برگزاري بزرگداشت دهمين سال فعاليت انجمن
•    در اين زمينه بحث و بررسي لازم بعمل آمده و به ملاقات هاي انجمن طي 10 سال اخير اشاراتي گرديد و از آقاي مهندس سيف زاده بعنوان رياست محترم هيات مديره تجليل و تقدير بعمل آمد.
•    مقرر شد در مورد بعضي مسائل ويژه مثل تعاوني مسكن، رتبه بندي مشاورين ، ضمانت اجرايي مصوبات و نتايج حاصل از  ملاقات با مديران، اعضا انجمن نظرات خود را اعلام دارند.
•    مقرر شد گزارش مفصلي در مورد بزرگداشت دهمين سال فعاليت انجمن در نشريه انجمن درج گردد.
3.    پيگيري امور نشريه و تفاهم نامه شركت شهرك هاي صنعتي استان
•    در ابتدا  خلاصه اي از عملكرد هيات تحريريه انجمن و جلسات برگزار شده در اين زمينه توسط آقاي مهندس علمداري ارائه گرديد
•    تشكيل حدودا 6 جلسه مداوم  براي انتخاب ناشر مناسب و بررسي روشهاي بهبود نشريه  با حضور تعدادي از اعضا هيات تحريريه : آقايان مهندسان علمداري، راهدار، سيادت و خانم زارع و همچنين جلسه اي با حضورآقايان دكتر بوستاني و مازندراني و تقي زادگان و پژوهان برگزار گرديد كه ماحصل جلسات بشرح زير است:
•    پس از بررسي هاي متعدد شركت آذر نگار بعنوان ناشر با شرايط مورد قرارداد بين طرفين بمدت يكسال بعنوان پيمانكار چاپ و نشر، نشريه انتخاب گرديد.
•    در جلساتی که با آقای امین گذاشته شد مقرر گردید هزینه هاي نشريه از  درآمد تبليغات تامين شود لذا  17 صفحه تبلیغات برای شرکت آذرنگار و 5 صفحه برای انجمن مهندسان مشاور حساب گردد و برای ضمانت 4 نوبت نشریه در طی يك سال چک 12 میلیون تومانی از طرف ناشر به انجمن  داده شود.

نظرات و پیشنهادات اعضا در رابطه با نشريه:
•    پيشنهادات محتوايي
1.    باید نشریه بخش بندی شود : بخش اخبار ، گزارش های مهم ، مصاحبه با  افراد مهم ، مقالات تخصصی ، طنز و شعر و برای نشریه مقالات باید با فرمت بخصوص داده شود .

•    پيشنهادات اجرايي:
1.    چکیده ای از بهترین مقالات از دیگر نشریات تهیه گرديده و در نشريه با ذكر ماخذ چاپ شود.
2.    حداکثر استفاده از نشریه شود ، بطوریکه درآمد زا باشد . باید به نشریه به عنوان یک پروژه نگاه کرد .
3.    نشریه انجمن باید تا آخر تابستان آماده و منتشر  شده باشد. لذا با  تمام اعضاء انجمن نامه نگاری شود و تقاضای همکاری در زمنیه نشریه شود .
4.    باید هیئت تحریریه بطور منظم  جلسات مربوط به نشریه شرکت نمایند .
5.    بر اساس نظر سنجي مقالات برتر انتخاب شده و به چند مقاله برتر جایزه ای هر چند کوچک داده شود .

همچنين پيشنهادات و خلاصه اي از نظرات  هيات تحريريه در رابطه  با نشريه ارائه شد.
 

مصوبات :
•    فرمت مناسب مقالات توسط دكتر بوستاني به خانم زارع تحويل شود و در اختيار اعضا قرار گيرد و روي سايت قرار گيرد.
•    آقايان مهندسان رستگار، ابراهيمي، راهدار، سيف زاده، علمداري، فركاريان و آقايان دكتر بوستاني و مازندراني مقالات خود را تا بيست مرداد به سركار خانم زارع ايميل كنند.
•    بمنظور بررسي مقالات و بهبود كيفيت نشريه جلسه هيات تحريريه تا قبل از پايان مرداد برگزار گردد.
•    در رابطه با تفاهم نامه با شركت شهركهاي صنعتي؛ از آنجا كه اين تفاهم نامه و  ملاقات هاي متعدد با مديران استاني نتيجه چشم گيري در بر نداشته است لذا قرار شد در اين زمينه پيشنهادات جديدي از سوي هيات مديره به جلسه ارائه شود.
•    مقرر شد پيرو مذاكرات .و تفاهم نامه مبادله شده با شركت شهركهاي صنعتي ملاقات مجددي با آقاي مهندس همت رئيس اين سازمان توسط آقايان علمداري و راهدار انجام شده و نتيجه به اعضا ، گزارش شود ؛ آقاي علمداري مسوليت اين هماهنگي را بعهده دارند.

4.    بررسي دستورالعمل بكارگيري خدمات شركتهاي مشاوره اي در استان فارس
•    آقاي مهندس راهدار به بررسي " دستورالعمل بكارگيري خدمات شركتهاي مشاوره اي دراستان فارس كه قبلاً در اختيار اعضاء هيئت مديره قرار داده شده بود ، پرداختند مقرر شد اعضاء محترم نظرات خود را در اين زمينه اعلام تا پس از جمع بندي و تصويب هيئت مديره نهايي شده و به استانداري محترم اعلام گردد.