صورتجلسه هیات مدیره مورخ 23 خرداد 1391

جلسه هیئت مدیره در روز دوشنبه مورخ 22/3/91 با حضور آقایان مهندس سیف زاده ، راهدار ، علمداری ، حق بین ، ابراهیمی ، جواهری ، سرکار خانم زارع ، بایرام پور و قنبری و آقایان دکتر بوستانی شروع گردید .

 در ابتدا جناب آقای مهندس سیف زاده گزارش خود از سفر پاکستان و قطر را ارائه دادند که در این سفر استاندار فارس جناب آقای مهندس صادق عابدین و جناب آقای مبشری از سازمان اقتصاد و دارائی در سفر نیز حضور داشتند و جناب آقای استاندار علاقمندی خود را نسبت به سرمایه گذاری در این کشورها ابراز داشتند . سپس آقای مهندس سیف زاده در مورد مذاکرات و تفاهم نامه های انجام شده در اتاق بازرگانی قطر صحبت کردند . گفتند که این سفر بر پایه ی خدمات فنی و مهندسی انجام شده است.

در ادامه آقای مهندس علمداری و سرکار خانم زارع از استعلامی که از چند شرکت در زمینه نشریه انجام شده بود اعلام داشتند جواب ها از شرکت ها آمده است و در اولین جلسه با مدیران می توان به بهترین نتیجه دست یافت . و آقای مهندس راهدار در همین زمینه اعلام کردند که جلسات با نمایندگان از طرف شرکت های مربوطه به ایرافا دعوت شوند . سپس در مورد پخش کردن نشریه در سطح شهر و کشور نیز قرار شد که در سطح شهر توسط پیک و تاکسی و در سطح کشور بصورت پست انجام گردد . آقای مهندس راهدار اضافه کردند نشریه باید از صورت فصلنامه در بیاید و هر 3 ماه یکبار چاپ گردد .

سپس آقای مهندس سیف زاده نامه آقای مهندس راهدار در مورد آسیب شناسی جلسات فعلی انجمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند . و فرمودند که در تمامی زمینه ها هیئت مدیره باید همکاری لازم را داشته باشند و باید برای هیئت مدیره در آخر سال کارنامه ای از فعالیت های انجام شده در سال ارائه گردد . سپس در قسمت سمینار ها آقای مهندس ابراهیمی گفتند که هر جلسه ای که در کارگروه ها انجام شود جواب باید بصورت کتبی اعلام گردد . آقای مهندس راهدار برنامه خود ، سخنرانان و زمان بندی مربوط به سمیناری که ایشان مسئول هستند را ارائه و قرار گردید که سمینارهائی که قرار است توسط انجمن مهندسان مشاور انجام گردد با مسئول برگزار کننده و سخنرانان مربوطه سمینارها به دست آقای مهندس راهنما ( بخش آموزش سازمان نظام مهندسی ) برسد .

سپس در قسمت نشریه آقای دکتر بوستانی از شرکت فارساب صنعت گفتند که باید از دانشگاه ها مقالات گرفته شود و همچنین یک بخش بیوگرافی مربوط به پیشکسوتان به نشریه اضافه گردد و نشریه به بخش های مختلف تقسیم گردد . ( اخبار علمی ، کنفرانس های علمی ، بخش معرفی شرکت ها و ...... ) . سپس سرکار خانم قنبری مزیدی از موسسه دانش نوین پارسیان در مورد سمینار آئین نامه مناقصات اطلاع رسانی خود را به هیئت مدیره انجام دادند . و گفتند که انشاءا... ما قصد برگزاری سمینارهای بیشتری در سال را داریم و تقاضای حمایت بیشتر از انجمن در برگزاری سمینارها داشتند .