صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1 خرداد 1391

جلسه هیئت مدیره در روز دوشنبه مورخ 1/3/91 با حضور آقایان مهندس سیف زاده، راهدار، علمداری، حق بین، فرکاریان، رستگار، سیادت، ابراهیمی، جواهری،  زارع، دکتر پژوهان و سرکارخانم مهندس بایرام پور و زارع شروع گردید.

در ابتدا آقای مهندس سیف زاده نامه آقای مهندس راهدار در رابطه با نحوه برگزاری جلسات و آسیب شناسی جلسات را مورد بررسی قرار دادند . سپس آقای مهندس علمداری در مورد جلسه مشترک با آقای صدیق ( نماینده شرکت آذرنگار شرق ) صحبت نمودند و فرمودند که در مورد نشریه و چاپ آن باید گزینه های دیگر برای همکاری ، مورد بررسی قرار گیرد . سپس آقای مهندس راهدار در مورد نشریه نظرات خود را بیان کردند و توصیه نمودند که نشریه سالی 4 بار چاپ گردد. سپس سرکار خانم مهندس زارع در مورد نشریه صحبت نمودند که باید روی محتوی نشریه کار شود و مطالب بیشتری در زمینه های مختلف مهندسی و ... به نشریه اضافه گردد . در ادامه آقایان مهندس علمداری ، جواهری و فرکاریان در اضافه کردن مطالب مهندسی و مناقصات تاکید فراوانی کردند که میتواند به نشریه کمک فراوانی کند . مهندس راهدار اضافه کردند که باید با مقامات استانی مصاحبه هایی انجام شود مانند مسئولان  قطار شهری ، شهرداری و .... و متن آن در نشریه گذاشته شود تا همه بتوانند از جدیدترین اخبار مربوط به شهر شیراز باخبر شوند . آقای مهندس سیادت فرمودند که باید برای نشریه جلسات به صورت جداگانه برگزار گردد تا بهتر بتوان بر روی نشریه کار کرد. مقرر گردید جلسات مربوطه در شرکت ایرافا برگزار گردد .

در بحث ژئوتکنیک, آقای دکتر هاتف از دانشگاه شیراز تشریف آوردند و ضمن خوش آمدگوئی از ایشان  آقای مهندس سیف زاده فرمودند که در اول گروه های تخصصی به ندرت بودند اما هم اکنون در تمامی رشته ها ، گروه های تخصصی مربوط به آن رشته موجود می باشد. آقای مهندس حق بین فرمودند که شرکت های ژئوتکنیک با مشکلات فراوانی روبرو هستند و آقای مهندس راهدار اضافه نمودند که باید گروه هایی حذف یا اضافه گردند .

مهندس حق بین در مورد افت اخلاق حرفه ای فرمودند که متاسفانه هنوز در کشور اخلاق حرفه ای جا نیافتاده است . سپس آقای دکتر هاتف در مورد محور های گروه های تخصصی ژئوتکنیک گفتند که متاسفانه استقبال کمی در این زمینه ها و جلسات می شود و تصمیم گیری سخت می باشد . سپس مهندس زارع پیرو اولین جلسه ای که در اداره مسکن و شهرسازی و جامعه مهندسان مشاور داشتند فرمودند که متاسفانه در موررد مناقصات چیزی منعکس نشده بود و لازم است که حتما منعکس شوند. و همچنین اضافه کردند که در بحث مناقصات بحث ضرر مالی و معنوی می باشد . سپس مهندس رستگار اضافه کردند که مشکلات قبل از اینکه بدتر شوند باید زودتر اعلام شوند تا بتوان راه حلی پیدا کرد .

سپس آقای مهندس سیف زاده فرمودند نظام فنی استانداری برای خیلی ها مشکل ساز بوده است و باید مناقصات دولتی و غیردولتی نیز شامل شوند . و به دلیل بی توجهی و تک روی فرصت ها از بین می رود . و باید راه حلی پیدا شود تا بتوان پروژه های دولتی و غیردولتی را گرفت . باید پیشنهاداتی داده شود تا راه حل پیدا شود ( کارگروه راهکار می دهد )

سپس آقای مهندس راهدار در مورد چهارچوبی که با کمک آقای مهندس حق بین و سرکارخانم زارع تهیه کرده بودند بیان داشتند که در جلسات جمع بندی انجام شده است و محور نیز مشخص گردیده است و باید در زمینه های معضل بیکاری و مشکلات استان سمینارهائی برگزار گردد ./

سپس آقای مهندس محسنی که از استانداری برای قسمت  دوره های آموزشی تشریف آورده بودند گفتند که همایش ها باید به مسئولین گوشزد شود تا حمایت لازم را در این زمینه انجام دهند. در ادامه آقای مهندس جواهری اضافه نمودند که زمانی سمینار ها میتوانند اثر بخش باشند که گروه های کاری را با سمینارها مرتبط کنیم .

سپس آقای مهندس حق بین از تعامل با استانداری سخنانی ایراد نمودند و آقای مهندس محسنی نیز در ادامه بیان کردند که استانداری در زمینه کمیته مصالح نماینده خود را معرفی خواهد کرد . و قرار گردید در روز مهندسی که در تاریخ 5 اسفند ماه سال جاری برگزار میگردد استانداری نیزاز این روز بزرگ حمایت کند . سپس مهندس محسنی افزودند که در کمیته نظارت ، پیمان و آموزش در استانداری ، بیشتر روی آموزش تاکید می شود که بهترین فرصت برای سمینار و دوره های آموزشی می باشد .

قرار گردید که در زمینه نشریه استانداری کمک خود را در زمینه اطلاع رسانی اخبار، نظارت و  پروژه های کلیدی برای نشریه انجمن بنماید . آقای مهندس بوستانی در مورد سمینار آئین نامه مناقصات توضیحاتی نمودند. آقای مهندس بوستانی اضافه نمودند که قصد برگزاری سمینار کاربردی دارند که به صورت سمعی و بصری انجام می شود . و آقای مهندس راهنما نیز که از نظام مهندسی تشریف آورده بودند بر روی سمینارها و همایش ها تاکید بخصوص داشتند و همچنین از پیشرفت سیستم آموزشی نظام مهندسی صحبت نمودند . و آقای مهندس حق بین سمینارهای پیشنهادی انجمن را به آقای راهنما گفتند و اشخاصی که باید سمینار ها هماهنگ کنند معین کردند .و آقای راهنما نیز از همایشی با عنوان پروژه های عمرانی شهرداری شیراز(طرح های عمرانی) که در تاریخ 11/3/91 برگزار میگردد اطلاع رسانی نمودند .