جلسه هیات مدیره مورخ 24/11/1390

جلسه با حضور آقایان مهندس سیف زاده, رستگار, حق بین, ابراهیمی, سیادت, علمداری, راهدار, صدیقی, زارع و خانم بایرام پور و جناب آقای دکتر فراتی شروع گردید.

 

جناب آقای مهندس سیف زاده در ابتدا در مورد نحوه ی برگزاری روز مهندس صحبت نمودند و فرمودند که روز مهندسی باید باشکوه بیشتر برگزار گردد و در مورد انتخاب مجری برای برگزاری روز مهندسی سخن فرمودند و بقیه نیز نظرات خود را در مورد چگونگی برگزاری روز مهندس گفتند. آقای دکتر فراتی فرمودند که برگزار کنندگان همایش باید از خود نیز تقدیر نمایند زیرا خود برگزار کننده می باشند و زحمت زیادی برای برگزاری همایش کشیده اند. سپس جناب آقای صدیقی طرح پوستر مربوط به روز مهندسی را به هیات مدیره نشان دادند. پوستر با عنوان "از کجا آمده ایم و به کجا می رویم" و هیات مدیره علاقمندی خود را نسبت به پوستر نشان دادند. سپس آقای علمداری مسول نشریه نیز افزودند که طرح پوستر نیز بر روی نشریه انجمن مهندسان مشاور نیز چاپ خواهد شد. سپس در مورد مجمع عمومی نیز صحبت شد و قرار شد که اگر تعداد شرکت کنندگان در مجمع به حد نصاب نرسید, نوبت دوم در شرکت ایرافا برگزار گردد.