صورتجلسه هيات مديره مورخ 21/2/1390

جلسه هيئت مديره انجمن مهندسان مشاور در تاريخ 21/2/90 در محل شرکت تدبيرخاک شيراز با حضور تعدادي از اعضاي هيئت مديره و همچنين آقاي دکتر پورزرقان مديرعامل محترم شرکت فراکاوان فارس و اقاي دکتر فراتي از اعضاي محترم انجمن برگزار گرديد .
 

1-    جناب آقاي مهندس حق بين گزارش جلسه آموزش در مسکن و شهرسازي مورخ 12/2/90 شرح دادند مبني بر برگزاري همايش کاربرد نانو در مهندسي عمران که با همکاري سازمان نظام مهندسي ساختمان ، سازمان مسکن و شهرسازي ، انجمن مهندسان مشاور فارس و شرکت حاسب کرجي از اعضاي محترم انجمن بعنوان اسپانسر که در تاريخ 8/3/90 خواهد بود . سخنرانان اين همايش جناب آقاي دکتر بحرالعلوم ، خانم مهندس سلطاني و آقاي دکتر هاشمي ميباشند . که جزييات اين همايش طي نامه به تمام مهندسان مشاور اعلام خواهد شد.
2-    آقاي مهندس حق بين در مورد نامه ارسالي از طرف شرکت تدبيرخاک شيراز به مديرعامل محترم سازمان آب منطقه اي فارس مبني بر روند انتخاب مشاور همراه با ارائه تخفيف هاي غيرمنطقي اشتباه ميباشد و در نهايت باعث ضرر و زيان و افت کيفيت پروژه خواهد شد و با قانون اداره کار مغايرت دارد ، صحبت کردند و از انجمن خواستند که اين مساله را پيگيري نموده و منعکس کنند .
در اين خصوص آقاي مهندس اسلامي نماينده شرکت پاراب فارس اضافه نمودند که اگر در سازمان ها بخشنامه اي وجود داشته باشد متاسفانه مطابق آن پيش نمي روند و بهتر است که هم پيگيري انجمن و هم انعکاس بخشنامه ها در نشريه انجمن باشد تا همه از قضايا و بخشنامه ها مطلع باشند و حتي انجمن کميته اي تشکيل دهند براي حل اين مسائل و آموزش صنفي در نشريه . که مقرر شد آقاي مهندس سيادت و آقاي مهندس اسلامي و کساني که علاقمند هستند کميته را تشکيل دهند .


3-    مسئله  رتبه بندي که براي تمام مشاوران مشکلاتي بوجود آورده يکي از مسائلي است که هميشه در هيئت مديره عنوان مي شود و همه بدنبال راهي براي حل اين معضل ميباشند . بعد از پيگيريهاي انجمن و قفل شدن سايت ساجات از استانداري اعلام نمودند که گواهي موقت يکساله به مشاوران داده مي شود که باعث اميدواري بود ولي متاسفانه بعد از باز شدن سايت اين مساله نيز منتفي گرديد. و باز هم بايد صبر و حوصله پيشه کرد تا جواب از طريق سايت اعلام گردد.
4-    آقاي مهندس جواهري درباره فعاليتهاي انجمن در سال 90 عنوان کردند که مشکلات موجود زيربنايي است و انجمن کارهايي که انجام مي دهد در محدوده بسته اي صورت مي گيرد و به راحتي به سرانجام نمي رسد ولي بايد حرف خود را زد تا حتي به صورت کمرنگ نيز تغيراتي صورت گيرد .
آقاي مهندس سيادت از فعاليتهاي سال 90 انجمن تشکيل شوراي سازش بين کارفرما و کارگر توسط انجمن مهندسان مشاور فارس که از سوي اداره کار نماينده اين امر شده خبر دادند .
نمايندگان کارفرما اقايان مهندسان رستگار و حق بين
نمايندگان کارگر آقايان مهندسان توکل و کشاورزي
که تابه حال دو مورد وجود داشته که يکي از موارد حل شده و ديگري در دست اقدام ميباشد.