جلسه هیات مدیره انجمن مورخ 89/10/20

جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 20/10/89 در محل انجمن مهندسان برگزار گردید که در این جلسه آقایان مهندس راهنما مدیریت محترم آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندس امیری از انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز حضور داشتند . 


1-    در ابتدا آقای مهندس سیف زاده از چگونگی حل مشکلات مشاوران استان صحبت کردند و مقرر گردید سمیناری تحت عنوان جایگاه مهندسان مشاور در توسعه استان فارس در تاریخ 11/11/89 در سالن خیام سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردد و از مسئولان مربوطه جناب آقای مهندس میرزایی مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری استان و جناب آقای مهندس جوانمردی مدیریت محترم گروه مشاوران و پیمانکاران با ارائه سخنرانی و رفع مشکلات مشاوران دعوت بعمل آید .2-    در این جلسه جهت برنامه ریزی روز مهندسی که توسط انجمن مهندسان مشاور و همکاری انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز و سازمان نظام مهندسی معدن در تاریخ 12/12/89 در تالار فجر برگزار خواهد گردید تصمیماتی اتخاذ گردید و مقرر گردید جناب آقایان دکتر بیدختی و مهندس عارف کشفی بعنوان سخنرانان روز مذکور معرفی شدند .