جلسه هیئت مدیره در تاریخ 89/9/21

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور استان فارس در تاریخ 21/9/89 در محل شرکت تدبیرخاک شیراز از ساعت 17 الی 19:30 با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار گردید:


  جناب آقای مهندس سیف زاده برنامه ریزی روز مهندسی و نتایج نامه نگاری جهت رفع مشکلات مشاوران
1-    مقرر گردید 4/12/89 برگزار و از سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت همکاری دعوت گردد. همچنین فرم مهندس برگزیده با اندکی تغییرات مشخص گردید و این فرم باید برای تمام ارگانها جهت معرفی مهندس برگزیده ارسال گردد. از شرکتهای سیمان فارس ، شرکت سیمان فارس نو و شرکت سیمان داراب جهت اسپانسری دعوت بعمل آید. چاپ آگهی در روزنامه خبر جهت روز مهندسی.2-    ابتدا از طریق ملاقات حضوری با مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری جناب آقای مهندس میرزایی مشکلات را مطرح کردیم و ایشان در این زمینه انجمن را راهنمایی کردند . انجمن پیرو نامه قبلی نامه ای دیگر نوشته و به دفتر آقای مهندس میرزایی ارسال نمودند که با ارجاع این نامه به آقای مهندس جوانمردی انجمن طی تماس تلفنی با ایشان از چگونگی عملکرد رتبه بندی مشاوران جویا شدند که نتیجه خاصی حاصل نگردید . به این ترتیب انجمن تصمیم به برگزاری سمیناری تحت عنوان جایگاه و مشکلات مشاورین در توسعه استان فارس با حضور جناب آقای مهندس میرزایی و مهندس جوانمردی نمودند که تاریخ و محل دقیق آن به اعضای محترم انجمن اعلام می گردد.
3-    آقای مهندس حق بین درباره توزیع عادلانه کار :
بسیاری از شرکتها سوء استفاده کرده و بیشتر از ظرفیت کاری که در گواهی رتبه بندی از سازمان مدیریت ذکر شده کار می گیرند و این وضعیت بسیار تاسف انگیز است .
انجمن باید به دستگاههای اجرایی نامه نوشته و اعلام همکاری و کنترل در این زمینه را نماید.
مقرر گردید انجمن نامه نگاریهای خود را با ارگانهای مربوطه آغاز نماید.
4-    آقای مهندس سیادت جهت گزارش کمیته آموزش در مسکن و شهرسازی :
در جلسه مذکور درباره طرح آموزش نرم افزار متره برآورد صحبت شد . و مقرر گردید در سمیناری آموزشی تحت عنوان ضرورت مشاوره و فرهنگ سازی از استفاده از نرم افزار متره برآورد برگزار گردد و در آن علاوه بر موضوعات دیگر درباره متره برآورد که نرم افزاری است جهت آسان تر شدن صورت وضعیت توسط پیمانکار میباشد توضیحاتی داده شود .
5-    آقای مهندس جنوبی گزارشی از سفر خود به قزاقستان را ارائه دادند:
قزاقستان هشتمین کشور پهناور دنیاست . از لحاظ آب وهوایی بسیار سرد میباشد . یکی از کارهای مثبت این کشورجذب سرمایه گذاری بوده به طور مثال مناطقی را جهت آبادسازی در اختیار شرکتهای کشورهای دیگر با هزینه های انتخابی قرار داده می شود .
انجمن می تواند در این زمینه کنسرسیومی شامل شرکتهای بزرگ و توانمند مهندس مشاور تشکیل دهد و در آنجا شروع به فعالیت نماید.
مقرر گردید مهندس جنوبی پروپزالی تهیه کرده و این شروعی باشد برای تشکیل کنسرسیوم.6-    آقای علیپور کارشناس محترم بیمه توضیحاتی درباره خدمات بیمه برای جامعه مهندسان ارائه دادند:
بعد از امضاء تفاهم نامه این خدمات در سایت انجمن گذاشته می شود .