جلسه هيات مديره انجمن مورخ 12 تير 1389

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور استان فارس در تاریخ 12/4/89 با حضوراعضای هیئت مدیره و جناب آقای مهندس انجوی و آقای دکتر فراتی برگزار گردید.

آقای مهندس سیف زاده ضمن تبریک به مناسبت سالروز تاسیس شرکت پاراب فارس و آرزوی موفقیت برای مدیریت محترمآن شرکت سخنان خود را با مساله تدوین مبحث مستقلی از مقررات ملی ساختمان که شامل روابط حفظ محیط زیست و اصول توسعه پایدار در ساخت و سازهای شهری میباشد آغازنمودند . انجمن در تاریخ 31/3/89 نامه ای برای آقای دکتر فاطمی عقدا ریاست محترم مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان از وزرات مسکن و شهرسازی نوشتند مبنی بر پیشنهاد تدوین مبحث حفظ محیط زیست و اصول توسعه پایدار در ساخت و سازهای شهری و اعلام آمادگی برای انجام آن با همکاری اساتید دانشگاه و سایر صاحبنظران .که جواب آن درتاریخ 9/4/89 از طرف آن ریاست محترم به دبیرخانه انجمن ارسال گشت که با توجه به علاقمندی به همکاری با انجمن خواستار سوابق آن انجمن در زمینه مرتبط و رئوس وسرفصل های پیشنهادی مطالب برای مبحث مورد نظر و رزومه مختصر تیم پیشنهادی تدوینضوابط.      ( متن هر دو نامه در سایت گذاشته شده است ) . در جلسه تیم پیشنهادی معرفی گردیدند که شامل ده نفر از مقتدرترین افراد میباشند و مقرر گردید طی جلساتی موضوع ذکر شده پیگیری گردد.

 

آقای مهندس حق بین در موردجلساتی که با مدیران سازمانها گذاشته شده صحبت کردند و خواستار راه حلی برای به انجام رساندن صحبتهای صورت گرفته در جلسات بین اعضای محترم انجمن و ارگان مربوطه شدند و نگران از به انجام نرساندن و عملی نکردن حرفها و صحبتها بودند.در این رابطه جناب آقای مهندس انجوی پیشنهاد دادند که انجمن به دنبال راه حل و راهکاری برای حضور نماینده انجمن در جلسات انتخاب مشاور و حق رأی باشد و بهترین کار نوشتن نامه به معاونت محترم عمرانی و یا استاندار محترم و درخواست چنین امر مهمی است 

 

آقای مهندس سیف زاده فعالیتهای مهم آینده انجمن را یک – ایجاد مبحث 22 توسعه پایدار ، دوم - همکاری مهندس انجوی با انجمن بعد از برگزاری جلسات با مدیران ، سوم – گرفتن نامه از آقای مهندس حسینی معاونت محترم عمرانی استانداری و یا آقای دکتر فروزان مهر معاونت محترم برنامه ریزی استانداری جهت شرکت نماینده انجمن در انتخاب مشاور.

 

آقای مهندس مختاری بسیارگله مند از روال کار رتبه بندی ها بودند و خواستار راه حلی درست برای پیشبرد اینکار بودند و قرار شد که نامه ای جهت رتبه بندی تهیه کرده و برای  آقای استاندار ارسال گردد و انجمن برای انجام این کار اعلام آمادگی نماید . همچنین برای دیگر انجمنهای استانهای دیگر نیز نامه ارسال گردد برای پیگیری این موضوع از طریق تمام انجمنها.

آقای مهندس علمداری ضمن تشکر از آقای دکتر فراتی بدلیل همکاری با نشریه انجمن از بقیه دوستان و اعضای محترم تقاضای ارسال مقالات کردند و از پیشرفت خوب نشریه خبر دادند.

در پایان آقای مهندس سیف زاده از اعضای محترم انجمن خواستند با توجه به اینکه در استان فارس در سال 89  پنجاه هزار شغل باید ایجاد شود  ، جهت طرح اشتغالزایی اقدام نمایند .