جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 1389/2/19

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور فارس در تاریخ 19/2/89 برگزار گردید که صورتجلسه به شرح زیر مبیاشد:

1- آقای مهندس سیف زاده گزارشی از ملاقاتهایی که با مدیران شرکت آبفای شیراز و سازمان تامین اجتماعی فارس برگزار شده بود ارائه دادند که در سایت انجمن قسمت خبر آورده شده و همچنین از ملاقاتهایی که در آینده برگزار خواهد گردید صحبت کردند.

 

2- اقای مهندس حق بین از تعاملات و همکاریهایی که انجمن و جامعه مهندسان مشاور باید داشته باشند صحبت کردند .

 

3- اقای مهندس علمداری از چاپ نشریه شماره جدید گزارشاتی ارائه دادند و خواستار کمک از اعضای انجمن جهت توزیع نشریات شدند . در چاپ جدید از آقای مهندس فروزان مهر نیز مصاحبه خواهد شد. همچنين مشکلات مشاوران در همه تخصصها باید در نشریه مطرح شود که مستلزم ارائه مقالات مهندسان وهمکاران محترم در زمینه های مختلف میباشد.

 

4- مقرر گردید شرکتهایی که دچار مشکلاتی از لحاظ رتبه بندی گردیده اند با نوشتن نامه به دبیرخانه انجمن در حل مشکلات بوجود آمده انجمن تدابیر خاصی انجام دهد.