جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 27/11/1388

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور در روز سه شنبه مورخ 27/11/88 در محل انجمن با حضور اعضا هیئت مدیره و جناب آقای مهندس فراغت ریاست محترم سازمان نظام مهندس معدن برگزار گردید.

 

در این جلسه نسبت به انتخاب مهندس برگزیده و مهندسان شایسته تقدیر با توجه به فاکتورهایی خاص بحث و بررسی شد.

فاکتورهای مورد بحث به شرح زیر میباشد:

 

1-     اخلاق حرفه ای در مهندسی

2-     فعالیتهای علمی تحقیقاتی

3-     فعالیتهای علمی فنی

4-     خدمات اجتماعی عام المنفعه

ماحصل بررسی های مذکور جناب آقای مهندس محمدی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت قدس آزاد بعنوان مهندس برگزیده و آقایان مهندسان خاندشتی ، احمد رضا دهقان ، سیفایی ، حسن زادگان بعنوان مهندسان شایسته تقدیر انتخاب گردیدند.

 

آقای مهندس فراغت ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن  نیز 5 نفراز پیشکسوتان سازمان  را بعنوان مهندس برگزیده معرفی کردند : آقایان مهندس تابان -  مهندس جنوبی – دکتر دهقان  - دکتر نصیری فرد

 

مراسم روز مهندسی در روز چهارشنبه مورخ 12/12/88 در سالن اجتماعات کتابخانه خوارزمی واقع در ابتدای خیابان ملاصدرا از ساعت 16 الی 19 برگزار خواهد گردید.

مطلب بعدی که مورد بحث قرار گرفت دعوتنامه همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در خرداد ماه سال آینده با هدف جلب و جذب سرمایه گذاری از طرف جناب آقای مهندس افکاری مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس که به دبیرخانه انجمن ارسال شده بود و از انجمن جهت همکاری دعوت بعمل آمده بود.

در این جلسه مصوب شد که انجمن ضمن تشکر از آن مقام محترم لیست مشاوران و اعضای خود را به آن دفترارسال نماید.