جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 10/11/1388

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور فارس در تاریخ 10/11/88 برگزار گردید.


در این جلسه سرکارخانم مهندس نعمت الهی و جناب آقای مهندس رحیمی از انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز حضور داشتند.

 

1- در ابتدا بحث مهم روز مهندسی بیان شد که تاریخ آن در روز چهارشنبه مورخ 12/12/88 با سخنرانی های جناب آقای دکتر بیدختی ( چالشهای زیست محیطی و توسعه پایدار ) و جناب آقای مهندس دیلمی ( روز مهندس و اخلاق حرفه ای مهندسی ) میباشد.

برنامه های روز مهندسی با تمام جزییات برنامه ریزی شد.

2- بحث بعدی توسط آقای مهندس حق بین عنوان شد مبنی بر تشکیل اتاق فکربود . هر اداره و سازمان برای برپایی اتاق فکر در حال انجام اقداماتی میباشد که از جمله این ادارات شرکت شهرکهای صنعتی میباشد که در این خصوص انجمن مهندسان مشاور فارس اعلام آمادگی کرده است .

 

3- مورد بعدی که مطرح گردید این بود که طی درخواست انجمن برای مشارکت در جلسات کارگروه های مرتبط با وظایف انجمن مهندسان مشاور و نامه نگاریهایی که با جناب آقای مهندس رفیعی معاون محترم برنامه ریزی مقرر گردید که از انجمن در جلسات دعوت بعمل آید . نمایندگان انجمن به شرح زیر در جلسات شرکت خواهند کرد :

گروه کاری توسعه صادرات استان آقای مهندس راهدار

گروه کاری ستاد سرمایه گذاری استان آقای مهندس سیف زاده

گروه کاری صنعت و معدن آقای مهندس فرکاریان

 

4- نشریه چاپ جدید برای روز مهندسی آماده میباشد و طرحی که برای پوستر روز مهندسی طراحی می شود با توجه به الهاماتی که از پوستر گرفته می شود در روی جلد نشریه گذاشته می شود .