جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 12/10/88

جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور در تاریخ 12/10/88 در مکان انجمن برگزارگردید .

آقای مهندس حق بین از برگزاری دو سمینار پی های  سطحی و پی های عمیق و نیمه عمیق صحبت کردند و دو جلسه مذکور را از بهترین و موفقترین جلسات خواندند . امضا گواهینامه جهت ارتقاء رتبه مهندسان توسط آقایان مهندس میرزایی دبیر شورای فنی استانداری و مهندس سیف زاده رئیس هیئت مدیره انجمن و مهندس حق بین مسئول آموزش انجمن خواهد بود .

 

آقای مهندس علمداری از سمینار محیط زیست وتوسعه شهری که در تاریخ 24/10/88 در سالن اجتماعات پارک آزادی برگزار خواهد شد مطالبی ذکر کردند . اساتید سخنران در این کارگاه آموزشی آقایان مهندس قرص ریز ،مهندس گلکاری ، مهندس فرکاریان میباشند .

آقای مهندس علمداری از چاپ نشریه شماره پاییز وزمستان که در روز مهندسی منتشر می شود اطلاعاتی دادند مبنی بر این که حجم مقالاتدر این نشریه بسیار است و مطالب روز مهندسی در آن ذکر شده .

پیشنهاد آقای مهندس راهدار نسبت به بهتر شدن نشریه این بود که کم کم سمت گیری شود به تشریه تخصصی . برای نشریه های شماره بعداز قبل نسبت به موضوعات برنامه ریزی شود و مقاله جمع آوری شود و از طریق فراخوان متخصصان را جذب کنیم .

پیشنهاد آقای مهندس جواهری نسبت به نشریه این بود که هیئت نویسندگان جلساتی برگزار نمایند و برنامه های نشریات سال بعد را ازطریق مهندسان و اساتید دانشگاه پایه ریزی کنند.

آقای مهندس حق بین درباره تشکیل اتاق فکر وجلسه ای که آقای مهندس شکوهیان در معاونت فنی برگزار شده بود سخنانی ارائه کردند ونتیجه کار این بوده که انجمن یک فرد حقیقی را به معاونت فنی معرفی نماید تا بعنوان واسطه از اساتید دانشگاه دعوت کند تا بین معاونت فنی و آنها در این زمینه قرارداد بسته شود. که اعضاء هیئت مدیره انجمن این کار را نپذیرفتند.

 

آقای مهندس حق بین از مشاورین شهرراز صحبت کردند مبنی بر اینکه مشاورین این شرکت از دل شهرداری میباشند و ظاهراً بدون رتبه بندی فعالیت دارند و تصمیم گیری شود که باید نسبت به این مشاورین چه کرد؟

آقای مهندس سیادت از سررسیدهای سال 1389 مطالبی ذکر کردند مبنی بر اینکه 1500 تیراژ بزنیم و از شرکتها جهت تبلیغات شرکت در  8 صفحه گلاسه در سررسید دعوت کردیم .

نکات منفی که از روز مهندسی سال 1388 مطرح شد تراکم سخنرانان بود که برای شرکت کنندگان خسته کننده بود .   گفته شد باید اساتید صاحب منصب باشند . از 3سخنران بیشتر استفاده نکنیم . مصوب شد که با انجمن دانش آموختگان همکاری کنیم.