جلسه هيات مديره مورخ شنبه 16/8/1388

 جلسه هيئت مديره انجمن در تاريخ 16/8/88 در محل جديد انجمن برگزار گرديد كه به شرح زير ميباشد :

1-    مهندس حق بين در باره موضوع دو كارگاه آموزشي پي هاي سطحي كه در روز پنجشنبه مورخ 14/8/88 در سالن معاونت فني شهرداري از ساعت 8 الي 12 برگزار گرديد و تعداد شركت كنندگان كه در حدود 110 نفر بودند و همچنين كارگاه آموزشي پي هاي عميق و نيمه عميق كه در تاريخ 27/8/88 در سالن معاونت فني شهرداري توسط مدرسين آقايان دكتر هاتف و مهندس معدلي برگزار مي گردد صحبت كردند .               

دومين موضوعي كه مطرح نمودند در مورد سمينار زلزله كه در سازمان مسكن و شهرسازي و به همت همين سازمان برگزار گرديده بود .

2-    مهندس جواهري درباره NGO جديدي كه با همت افرادي خير و نيكوكار كه همه از قشر تحصيل كرده جامعه مي باشند مسائلي مطرح نمودند كه به طور خلاصه شرحي از اين تشكل را در سايت قرار خواهيم داد .

3-    مهندس علمداري درمورد چاپ نشريه جديد موضوعاتي مطرح نمودند از جمله اينكه تعداد مقاله هاي ارائه شده كم ميباشد و تقاضاي همكاري داشتند ،‌ مهندس جنوبي طرحي پيشنهاد كردند مبني بر اينكه در دانشگاه دانشجويان افرادي كه نمره آنها پايين تر از 17 باشد بايد تزهاي خود را به صورت مقاله ارائه دهند و از همين مساله مي توان استفاده كرد تا شرح مقاله ها در نشريه انجمن نيز چاپ شود . مهندس راهدار پيشنهاد كردند كه صحبت ها بايد به سمت انتقاد پيش رود ، مهندس جواهري پيشنهاد كردند كه بايد در نشريه تنوع رنگ وجود داشته باشد و روي طرح گرافيكي آن بيشتر كار شود.


4-    مهندس فركاريان در مورد جلسه شوراي فني مورخ 14/8/88 صحبت كردند مبني بر اينكه رياست جلسه آقاي مهندس رستمي مديركل محترم دفتر فني استانداري بر عهده داشتند . از 14/7/88 الي 14/8/88 95 پروژه در سطح استان وجود داشته كه كارشناسان از آنها بازديد كرده بودند و در جلسه مطرح كردند ، بيشتر مشكلات اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران بود . آقاي مهندس رستمي اعلام كردند كه فهرست بهاي جديد طي دو هفته آينده منتشر مي شود كه تغييرات آن بر مبناي اظهار نظرات شوراي فني استانها بوده و بعد از انتشار مي توانيد نظرات خود را در جهت اصلاح و تغيير عنوان كنيد.

5-    مهندس سيف زاده خواستار استفاده هر چه بيشتر از جلسات شوراي فني استانداري شدند و گفتند براي اين منظور چه بايد كرد؟

مهندس راهدار يكي از راههايي كه پيشنهاد كردند اين بود كه كارشناسان ما بايد پروژه هايي كه داراي چاش هستند را بيشتر مورد بررسي قرار دهند . راه دوم اينكه مهندسان مشاور با هر تخصصي كه دارند مسائل و مشكلات مورد بحث در تخصصهايشان را بررسي كنند و آنها را به كارگروه ها معرفي مي كنيم . كه مقرر گرديد مهندس راهدار با استفاده از اطلاعات دستورالعمل هاي سازمان و مطالعه آنها اين موضوع را پيگيري نمايند. و اين مساله مطرح شد كه با توجه به سالها تجربه مهندسين مشاور بايد در تمام كارگروه ها شركت داشته باشند .

مهندس سيادت از يكي از معضلات صحبت كردند و آن هم مشكل در مناقصات بود . مقرر شده بود تغييراتي در آيين نامه انتخاب مشاور داده شود كه متاسفانه هنوز تغييرات صورت نگرفته و بايد اين مساله توسط انجمن مهندسان پيگيري گردد.

آقاي مهندس كاظمي مدير عامل شركت صدر آب فارس كه در جلسه شركت داشتند پيشنهاد كردند :
1- جلسات با مديران سازمانها گذاشته شود .
2- وجود فرمهايي به ادارات براي ارزيابي مشاوران از طرف انجمن.
3- اسناد در مناقصات به صورت CD ارائه داده شود .
4- در نشريه عملكرد گروه هاي تخصصي وجود داشته باشد .

آقاي مهندس بلوچي مدير عامل شركت نگين قطره فارس كه در جلسه حضور داشتند نسبت به همكاري تشكل هاي مختلف از جمله جامعه و انجمن موضوعاتي مطرح نمودند و از تشكل جديدي كه به وجود آورده بودند صحبت كردند .

و در آخر مهندس حق بين اعلام كردند كه همكاران اگر در رشته هاي مختلف برنامه هاي آموزشي دارند مي توانند به گروه آموزش سازمان مسكن و شهرسازي اطلاع دهند تا اين برنامه برگزار شود ( سازمان مسكن و شهرسازي جهت برگزاري سمينارها سالن آن سازمان را در اختيار افراد قرار خواهد داد .)