جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ 88/5/21

 

جلسه هيئت مديره در تاريخ 21/5/88 برگزار گرديد كه صورتجلسه به شرح زير ميباشد:

1-مهندس حق بين از برگزاري دو كارگاه آموزشي :
الف - اثرات و اهميت حفظ محيط زيست در ساخت و سازهاي شهري كه متولي آن انجمن مهندسان مشاور فارس ميباشد كه مسكن و شهر سازي همكاري خواهد نمود ، كه تاريخ آن نيمه اول مهرماه خواهد بود و براي اين منظور گروهي متخصص از طرف انجمن مشخص خواهند شد .
ب – طراحي شالوده هاي نيمه عميق كه آقاي دكتر هاتف به نمايندگي انجمن با معاونت فني شهرداري همكاري خواهند نمود و اين كارگاه آموزشي در نيمه دوم مهر برگزار خواهد گرديد. مقرر شد آقاي مهندس علمداري نامه اي جهت همكاري با معاونت فني تهيه كنند.
همچنين نسبت به كارگاه هاي آموزشي ديگر بقيه افراد هيئت مديره پيگير آن ميباشند ،‌ به طور مثال
سمينار صنعتي سازي ساختمان و تكنولوژي هاي نوين ساختمان توسط آقاي مهندس نيك محمدي
سمينار آشنايي با صادرات خدمات فني و مهندسي توسط آقايان مهندس راهدار و مهندس سيف زاده
آسفالت و زيرسازي توسط آقاي مهندس سيادت
صورتجلسه گروه آموزش مهندسين به پيوست در سايت قرار داده خواهد شد.


2- آقاي مهندس نيك محمدي از تفاهم نامه بين انجمن مهندسان مشاور و معاونت فني شهرداري در رابطه با تشكيل اتاق فكر و نظارت بر پروژه هاي شهرداري مطالبي ذكر نمودند . كه بعد از تاييد اين تفاهم نامه توسط مهندس خيرانديش در سايت قرار داده مي شود.
اتاق فكر متشكل از سه گروه مي باشند :
آينده نگري و سياست گذاري پروژه ها
بررسي پروژه هاي در دست اجرا
داوري و رفع اختلاف


3- آقاي مهندس علمداري درباره پيشرفت نشريه مطالبي مطرح نمودند و گله مندي از افراد هيئت مديره نسبت به اينكه با ايشان همكاري لازم ندارند.
آقاي مهندس جنوبي پيشنهاد كردند كه كميته هاي تخصصي تشكيل گردد و هر كس مسئول بخشي از بررسي مقاله ها شود. كه به شرح زير ميباشد:
1-آقاي مهندس عبدالحميد راهدار                   اقتصاد و توسعه
2-آقاي مهندس غلامرضا فركاريان      صنعت
3-آقاي مهندس سيد محسن سيادت    كشاورزي
4-آقاي مهندس اصلان جنوبي        معماري و شهرسازي و طراحي شهري
5-آقاي مهندس محمد نيك محمدي    حمل و نقل و ترافيك
6-آقاي مهندس محسن جواهري        محيط زيست
7-آقاي مهندس مهدي ناظم زادگان        ساخت و ساز شهري
8-آقاي مهندس عبدالحسين حق بين    مقاوم سازي و ژئوتكنيك
9-آقاي مهندس ابوالقاسم رستگار        صنعت آب
4-نظرات اعضا هيئت مديره نسبت به شركت در جلسه مشترك جامعه و انجمن مهندسان مشاور در محل جامعه چنين بود كه موافقت شد و تصميم همه بر اين بود كه انجمن و جامعه نبايد در هم ادغام شود و فقط بايد با هم همكاري نمايند آنهم درجهت نفع و پيشرفت مشاوران بومي و محلي .


5-آقاي مهندس فركاريان كه در جلسه شوراي فني استانداري شركت نموده بودند گزارش خود را در جلسه مطرح نمودند كه به پيوست در سايت گذاشته خواهد شد.