صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1388/04/23


جلسه اي در روز سه شنبه مورخ 23/4/88 در ساعت 17:30با حضور آقاي مهندس خيرانديش معاونت محترم فني و عمراني شهرداري و آقاي مهندس آخوندي مديريت دفتر فني شهرداري و آقاي نثاري مسئول دفتر فني شهرداري و تعدادي از اعضاي هيئت مديره و چهار تن از اعضاي شركت طرح و پژوهش آرين برگزار گرديد.

 

در ابتدا آقاي مهندس سيف زاده صمن خيرمقدم به مهمانان از حاضرين در جلسه خواستند در رابطه با مساله اتاق فكر كه قبلا با شهرداري مكاتباتي شده بود و آنها آمادگي خود را اعلام كرده بودند توضيحاتي داده شود و همچنين از آقاي نيك محمدي و همراهانشان خواسته شد درباره طرح مورد نظر خود توضيحاتي بدهند.

 

در اين جلسه شركت طرح و پژوهش آرين با مديريت آقاي مهندس نيك محمدي درباره نرم افزار مخصوص طراحي سيستم هاي ترافيكي توضيحاتي دادند. اين نرم افزار به نام گرترم ميباشد كه از آن مي توان شبيه سازي انجام داد و تمام مطالعات ترافيكي را مدل كرد و بسيار براي تصميم گيري مديران قبل از اجراي طرحها مفيد ميباشد.

 

اين شركت با نشان دادن يك Slide Show ، اهداف خود را براي بهينه كردن مساله ترافيكي شهر شيراز براي آقاي مهندس خيرانديش بازگو كردند.

 

آقاي مهندس علمداري افزودند كه مشكلات كلان شهرها آلودگي زيست محيطي دارد كه بيشتر ناشي از وسايل نقليه ميباشد و كانون هاي آلودگي در رابطه با وسايل نقليه مربوط به ترافيك شهري است. براي طراحي ترافيك بايد پيش مطالعات زيست محيطي داشته باشيم بايد در كنار طرح ترافيك ايجاد فضاي سبز را نيز در نظر گرفت.

 

آقاي دكتر فراتي در رابطه با گامهاي مقدماتي اتاق فكر سه مورد را عنوان كردند

 

1-درخواست نظر مشورتي ،

2- ارجاع مطالعات ارائه شده مشاورين قبل از اجرا به كميته هاي كارشناسي با عضويت متخصصين عضو انجمن جهت بازبيني و ارزيابي ،

3- ايجاد كميته هاي كارشناسي مشورتي با عضويت كارشناساني از انجمن جهت حل و فصل مسائل طرحهاي در دست اجرا اعم از فني و يا قراردادي.

 

آقاي مهندس خيرانديش از تداوم جلسات و همكاري با انجمن صحبت كردند و موافقت كامل خود را با تشكيل اتاق فكر اعلام كردند و آقاي مهندس اخوندي را بعنوان نماينده از طرف شهرداري براي همكاري در كميته اتاق فكر معرفي نمودند.

 

مهندس خيرانديش گله مند از كم كاري بعضي از مشاوران بومي بودند و عدم تعهد برخي از آنها.

 

ايشان مسائلي را عنوان كردند و از انجمن خواستند تا در بررسي و ارزيابي آنها با شوراي فني شهرداري همكاري كنند:

 

سرپوشيده كردن كانالها- ارزيابي مشاوران و پيمانكاران – مهندسي ارزش – برنامه ريزي عمران شهر

 

آقاي مهندس اخوندي گفتند از 120 پروژه مطالعاتي در دست اقدام 80% آنها در دست مشاوران بومي ميباشد.

 

آقاي مهندس نثاري از انجمن خواستند تا مشاورين توانمند و خبره را به شهرداري معرفي نمايند. و اينكه چرا از مشاورين تهراني براي طرحها استفاده مي شود توضيح دادند كه آنها در حد خواسته شهرداري كار مي كنند .

 

آقاي مهندس نثاري در ادامه پيشنهاد كردند شهرداري به مشاورين طرح ارائه ميدهد و مشاورين بعد از بررسي نواقص و ارزيابي آنها به شهرداري اعلام كند.

 

جلسه در ساعت 20 به پايان رسيد.