فراخوان شرکت در همایش: نقش اخلاق حرفه ای در مهندسی

   انجمن مهندسان مشاور استان فارس با همکاری انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز ( شاخه مهندسی )در نظر دارد با کمک ، همفکری و همراهی دانشگاهها ، دستگاههای اجرایی دولتی ، واحدهای خصوصی ، شرکت های مهندسین مشاور و متخصصین و صاحب نظران ، همایش یکروزه ای در آبانماه با عنوان فوق برگزار نماید.

محورهای همایش به شرح زیر می باشد:
1-تاریخچه اخلاق حرفه ای در ایران و جهان
2-نقش اخلاق حرفه ای در توسعه ( تهدیدها ، فرصتها )
3-نقش فرهنگ سازی و آموزش در اخلاق حرفه ای
4-نقش اخلاق حرفه ای در کیفیت اجرا و کنترل پروژه
5-رابطه اخلاق حرفه ای و اصول علمی حاکم بر رشته های مهندسی
6-عوارض حاصل از عدم رعایت اخلاق حرفه ای ( نمونه های رفتاری )

   بدین وسیله از تمامی مدیران ، کارشناسان و متخصصین و صاحب نظران صمیمانه دعوت می نماید ، چکیده مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 31/6/87 و اصل مقاله تا تاریخ 30/7/87 به دبیرخانه این همایش به نشاني: شیراز بلوار جمهوری بین تقاطع نارون و ابریشمی سمت راست پلاک 205 تلفن تماس : 2263165 ارسال تا ترتیب شرکت آنها و سخنرانی و ارائه مقاله در همایش, فراهم گردد.

   پیشاپیش از تمامی عزیزانی که پیوسته این تشکل را همراهی نموده اند سپاسگزاری نموده ، به استحضار می رساند که تاریخ دقیق و محل اجرای سمینار متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنين نحوه و قالب ارائه مقالات در اين فايل مشخص شده است.