فراخوان جهت ارایه مدارک به منظور معرفی به دستگاههای اجرایی

 

مديرعامل محترم شركت مهندس مشاور

 

با سلام

احتراماً با توجه به اينكه استفاده از نيروها و پنانسيل هاي بومي جهت توسعه استان جزء اولويت هاي انجمن مهندسان مشاور ميباشد ، با هماهنگيها و تعاملات صورت گرفته با دستگاههاي اجرايي مقرر گرديده كه اين انجمن نسبت به معرفي مشاوران حقيقي و حقوقي خود در رشته هاي مختلف اقدام نمايد. لذا خواهشمند است در صورت تمايل با توجه به توانمندي افراد و ذكر اسامي متخصصين و سوابق در رشته هاي تخصصي مختلف ، حداكثر تا تاريخ 12/3/88 نسبت به ارسال مدارك به دفتر انجمن اقدام لازم مبذول فرماييد.

 

 

                                                            با تقديم احترام

                                       رئيس هيئت مديره انجمن مهندسان مشاور فارس

                                                       سيد مرتضي سيف زاده