سایر اخبار مربوط به فعالیت های انجمن مهندسان مشاور استان فارس

دستور جلسه 4 اردیبهشت 1391
اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور استان فارس
مشخصات قرارداد بیمه تکمیلی
بیمه مسئولیت حرفه ای و قراردادی مشاوران
مراسم افطاری مورخ 17 مرداد 1390
گزارش بازديد از کارخانه سيمان داراب
طرح هاي حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
سال نو مبارک
مصاحبه با موسس انجمن نیکوکاری رهروان خاندان نبوّت
شركت در دومين نمايشگاه بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش مسكن و ساختمان
مراسم افطاری انجمن مهندسین مشاور در تاریخ 88/6/18
راه اندازي اتاق فكر
برگزاری دوره آموزشی با همکاری اداره راه و ترابری و معاونت فنی شهرداری
پیام تشکر رئیس سازمان بازرگانی استان فارس
برگزاری مراسم روز مهندس
حضور انجمن در نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري ونمايشگاه عمران و شهرسازي
امكان انجام تبليغ در پايگاه اينترنتي انجمن
ارزش گذاري دوره هاي آموزشي
آگهي شركت در نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش مسكن
ابلاغ صورتجلسه شوراي فني جهت اقدام