سایر اخبار مربوط به فعالیت های انجمن مهندسان مشاور استان فارس

دستور جلسه 1/3/1391

جلسه هيئت مديره انجمن در روز دوشنبه مورخ 1/3/91  از ساعت  17 الي 20 در محل شرکت حاسب فارس واقع در خیابان عفیف آباد کوچه 6 پلاک 21 برگزارمي گردد.

در این جلسه سرکار خانم مهندس بایرام پور و زارع از ساعت 17 ، آقای مهندس بوستانی از ساعت 18:30 ، آقای مهندس زارع (مدیرعامل شرکت فهلیان) و جناب آقای دکتر هاتف ( دانشگاه ) از ساعت 18 ، آقای مهندس میرزائی و مهندس محسنی ( استانداری ) و مهندس راهنما ( نظام مهندسی ) از ساعت 19 حضور خواهند داشت  .
دستور جلسه به شرح زير ميباشد :

1-    بررسی وضعیت انتشار نشریه انجمن با کیفیت مطلوب و تعیین تکلیف شرکت آذرنگار شرق توسط آقای مهندس علمداری و سرکار خانم مهندس زارع ( از ساعت 17الی 18 )
2-    بررسی گزارش گروه تخصصی ژئوتکنیک در رابطه با بخش نامه سازمان مسکن و شهرسازی توسط جناب آقای دکتر هاتف ، آقایان مهندس زارع ، حق بین ، رستگار و دکتر پژوهان ( از ساعت 18 الی 18:30 )
3-    بررسی سمینار ها و دوره های آموزشی  توسط آقای مهندس حق بین،  مهندس بوستانی و سرکار خانم زارع        ( از ساعت 18:30 الی 19 )
4-    هماهنگی با سایر ادارات و نظام مهندسی برای دوره های آموزشی توسط آقای مهندس راهنما ، آقایان مهندس میرزائی ، محسنی  و حق بین ( از ساعت 19 الی 20 )