تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

تشکیل جلسه با معاونت فنی استانداری

جلسه بین هیئت مدیره انجمن ( آقایان مهندسان حق بین ، سیادت و آقای دکتر مازندرانی ، آقای دکتر پژوهان و خانم ها مرادی و زارع ) و جناب آقای مهندس صحرائیان مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری با حضور  جناب آقای مهندس محسنی دبیر شورای فنی و جناب آقای جوانمردی مسئول گروه مشاوران و پیمانکاران در ساعت 11:45 روز دوشنبه مورخ 23/2/92 در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری انجام شد.

 

در ابتدا اعضای هیئت مدیره انجمن به معرفی خود پرداختند. سپس آقای مهندس صحرائیان نیز سوابق خود را عنوان نمودند : فوق لیسانس مدیریت پروژه، شهردار شهرستان جهرم ، عضو هیئت رئیسه نظام مهندسی جهرم ، مجری سد کوار و سلمان فارسی و...

 

اعضاء مشکلات خود را مطرح کردند :
1-    عدم پرداخت حق الزحمه مشاوران پروژه های عمرانی از طرف ادارات دولتی که منجر به تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از شرکت های مهندس مشاور شده است و شعبات تأمین اجتماعی از دریافت لیست افراد شاغل در پروژه بدون مبلغ خودداری می کنند .

 

2-    اهمیت ندادن به مشاوران بومی استان فارس و استفاده از مشاوران غیر استانی در پروژه ها که منجر به تعطیلی شرکت ها شده است .

 

3-    فعالیت کمیته هایی که پیش از این وجود داشته مانند کمیته آموزش و... و هم اکنون دچار رکود شده است و کمیته ای وجود ندارد و اعلام آمادگی انجمن مهندسان مشاور برای هر گونه همکاری در این زمینه .

 

4-    مشکل مشاوران ژئوتکنیک که علاوه بر گرفتن رتبه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور و يا معاونت برنامه ريزي استانداري فارس باید توسط سازمان راه و شهرسازی نیز رتبه بندی شوند که شرایط بسیار سختی برای گرفتن رتبه مربوطه برای مشاور وجود دارد و هزینه زیادی را باید متقبل شوند از خرید دستگاه و ... و چنانچه دارای این رتبه بندی نباشند فعالیتشان در شیراز و استان فارس غیر ممکن است.

 

جناب آقای مهندس صحرائیان گفتند حتماً مسائل مطرح شده پیگیری خواهد شد . در مورد مساله اول که حتماً با مدیرکل تامین اجتماعی جلسه ای گذاشته شود و مشکل را مطرح و حل می کنیم .

 

 

 

در مورد اهمیت استفاده از مشاوران بومی که خود ایشان به این مساله تاکید بسیار داشتند و همچنین مشکل مشاوران ژئوتکنیک از مهندس محسنی خواستند که حتماً بعنوان دستور کار شورای فنی گذاشته شود و آنرا حل نمایند . و از مهندس جوانمردی خواستند که درباره مشاوران ژئوتکنیک از استان های همجوار نیز تحقیق نمایند .
جلسه در ساعت 12:30 به پایان رسید.