تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

برگزاری جلسه با مدیران استان

به اطلاع می رساند هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور استان فارس درصدد برگزاری جلسه در هفته های آتی با مدیران استان میباشند. لذا خواهشمند است در موارد زیر حداکثر تا تاریخ 12/2/91 با ارسال پیشنهادات و توصیه های خود ما را یاری فرمائید:

الف – در هر ملاقات موضوعات مهمی را که توصیه می فرمائید تا در جلسه مطرح شود  اعلام نمائید .
ب – در هر ملاقات که علاقمند به حضور می باشید اعلام فرمائید .

اسامی مدیران:

1-استاندار محترم فارس
2-معاونت محترم عمرانی استانداری فارس
3-مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای فارس
4- مدیرعامل محترم شرکت آبفای استان
5-مدیرعامل محترم شرکت آبفای شیراز
6-مدیرعامل محترم آبفای روستائی استان
7-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
8-مدیرکل محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان
9-مدیریت محترم طرح های پژوهشی استانداری فارس
10-رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت
11-مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی فارس
12-رئیس محترم سازمان نوسازی مدارس
13-مدیرکل محترم اداره حفاظت محیط زیست فارس
14-مدیرکل محترم راه و شهرسازی فارس
15-مدیرکل محترم منطقه 7 وزارت راه و شهرسازی