تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

جلسه با مهندس صفری سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

جلسه ای با مهندس صفری سرپرست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت با عده ای از اعضای هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور فارس در تاریخ 18/7/90 در محل سازمان بازرگانی برگزار گردید .

 

در این جلسه آقای مهندس سیف زاده ضمن تبریک به آقای مهندس صفری جهت سمت جدید توضیحات مختصر و مفیدی از انجمن مهندسان مشاور و توانمندیهای این انجمن و اعضای آن و پیشنهاداتی جهت همکاری انجمن و آن سازمان  را ارائه دادند  که اولین آن تشکیل اتاق فکر در جهت توسعه اقتصادی استان بود همچنین از ایشان خواستند درباره سیاست گزاری که در بلند مدت و یا کوتاه مدت برای استان در نظر دارند اعلام نمایند .

 

 

آقای مهندس راهدار نیز ضمن تبریک به آقای مهندس صفری پیشنهادات خود را ارائه دادند مبنی بر : یک - برگزاری سمیناری با عنوان ادغام و توسعه که سوال شود به چه دلیل ادغام در این دو وزارتخانه اتفاق افتاده و فواید و مضرات آن را بررسی کنیم ، که در این راستا انجمن می تواند جهت دعوت از سخنرانان و تهیه مقاله و فراخوان همکاری نماید . دو – با توجه به این ادغام باید برنامه جدیدی طراحی شود و این انجمن می تواند چهارچوب را تعیین نماید و با تهیه یک برنامه میان مدت آن را در اتاق فکر پیشنهادی برده و تصمیم گیری شود . سه – تشکیل کمیسیون تخصصی در دو محور تجارت و صنعت و معدن که می تواند در خود سازمان تشکیل شود و از کسانی که توانایی در این زمینه دارند بخواهیم که نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند . چهار – بانک اطلاعاتی به صورت ترکیبی و ادغامی طراحی شود همچنین راهنماها و کتابهای مشترک بوجود آید که کمکی باشد برای پژوهشگران که در این راستان نیز انجمن اعلام همکاری می نماید .

 

آقای مهندس فرکاریان جهت برنامه ریزی برای بودجه های پژوهشی انجمن را مجموعه ای قدرتمند و توانمند معرفی کردند و همچنین جهت سرمایه های سرگردانی که در استان وجود دارد پیشنهاد دادند این انجمن می تواند مرکز سرمایه گذاری در خود سازمان به صورت رایگان تشکیل دهد و بوسیله مشاوره با سرمایه گذاران استان را از این بلاتکلیفی نجات دهد .

 

آقای مهندس رستگار نیز در مورد استفاده از صنعت آب در زمینه های ساخت وساز و صنعت مسائل را مطرح نمودند که مشاور می تواند در اختیار کارفرما قراردهد و مشکلاتی در این زمینه بوجود نیاید.

 

آقای مهندس صفری ضمن خوشامدگویی به هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور از پیشنهادات  انجمن بسیار استقبال کردند و ادامه دادند که ما امکانات در اختیار انجمن قرار می دهیم جهت تشکیل سمینار ادغام . در هر ارگانی حوزه آموزش بسیار قوی عمل می کند ولی متاسفانه سازمان بازرگانی در این زمینه ضعف دارد که انجمن می تواند در تهیه منابع به ما کمک کند .

 

سوال اینکه چرا در استان فارس سرمایه گذاری در صنعت و معدن کمتر صورت می گیرد ؟ از انجمن می خواهیم که در این زمینه به ما کمک کند .

 

درصدد هستیم بانک اطلاعاتی دو سازمان را با هم یکی کنیم همچنین  کتابخانه را کامل به سازمان صنایع و معادن منتقل کنیم و آن را به روز می کنیم .

برگزاری آموزشهای تخصصی جهت بهبود فرهنگ در این دو سازمان که از انجمن جهت این برنامه ریزی کمک می خواهیم . در بهینه سازی آب در صنایع به ما کمک کنید .