تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

جلسه با مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس

گزارشي از جلسه هيئت مديره با جناب آقاي مهندس همت مديرعامل محترم شرکت شهرک هاي صنعتي فارس تقديم مي گردد.
 

الف : تاريخ و ساعت و محل جلسه :
در ساعت 13:30 مورخ 16/3/90 در محل دفتر مديرعامل  
ب : اعضاء حاضر در جلسه :
آقايان مهندسان سيدمرتضي سيف زاده ،  عبدالحسين حق بين ، علمدار علمداري ، حسين ابراهيمي ، ابوالقاسم رستگار ، محسن جواهري ، عبدالحميد راهدار ، افشين مازندراني ، خرمي ، خانمها مهندس مرادي و مهندس صيادي پور
ج : مذاکرات انجام شده :
در ابتدا آقاي مهندس سيف زاده ضمن تشکر از وقت داده شده به اعضاء موارد و مشکلات مشاوران و همچنين آمادگي انجمن را براي همکاري با شرکت شهرکهاي صنعتي در زمينه هاي مربوطه همچنين فعال بودن جناب آقاي مهندس همت در زمينه هاي گوناگون مطرح نمودند .
سپس اعضاء محترم به معرفي و فعاليتهايي که تاکنون  انجام داده اند پرداختند .
يکي از مشکلاتي که در جلسه مطرح شد جهت انتخاب مشاور بود که ديده مي شود در بعضي ارگانها و شرکت شهرکهاي صنعتي يکي از ضوابط انتخاب مشاور قيمت بوده که يکي از نامناسب ترين روشها ميباشد تقاضاي انجمن اين بود که تجديد نظري در روش انتخاب مشاور قرار داده شود و براساس کيفيت و همچنين ظرفيت کاري انجام گيرد .
جناب آقاي مهندس همت ضمن خوشامد گويي به جمع حاضر در مورد استفاده از امکانات و نيروهاي بومي در استان و حتي الامکان حذف نيروهاي خارج از استان را مطرح نمودند . ايشان اضافه کردند به طور مثال در خدمات شهرسازي و معماري بيش از 15% از شرکتهاي بومي استفاده شده است .
در مورد انتخاب مشاور از روش قيمت متاسفانه به دليل نظارت از ارگان بالاتر و دقت داشتن به مسئله قيمت آنچنان که بايد نمي توانيم دخالتي داشته باشيم ولي با اين وجود اول توانمندي شرکتها را بررسي مي کنيم
آقاي مهندس همت به انجمن اعلام همکاري نمودند و ايجاد يک تفاهم نامه بين انجمن و شرکت شهرکهاي صنعتي مي توان ارتباط تنگاتنگي با هم داشته باشيم ، در قسمت آموزش شهرکهاي صنعتي بسيار فعال است و دومين رتبه در برگزاري آموزش در حوزه صنعت در کشور داشتيم حتي در اين زمينه انجمن مي تواند افراد توانمند را به ما معرفي کنند تا از آنها بهرمند شويم.
اعتبارات بسيار خوبي در طرح نوسازي و پژوهشي به ما اعلام شده که اگر بتوانيم طرحهاي خوبي را ارائه دهيم به تهران اعتبارات بسيار خوبي هم براي استان مي توانيم کسب کنيم . انجمن مي تواند در کنار واحدهاي صنعتي در شهرک صنعتي واحدي مستقر نمايد تا نياز شرکتها را به مهندسين مشاور برطرف نمايد .
در پايان آقاي مهندس همت با گفتن ما دست همه دوستان را به گرمي مي فشاريم اضافه نمودند دوست داريم از تجربيات و علم و آگاهي شما دوستان  استفاده کنيم و ايرادها و مشکلات موجود را برطرف کنيم.