تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

جلسه با ریاست سازمان آب و فاضلاب استان فارس

گزارشی از جلسه هیئت مدیره و اعضاء علاقمند انجمن با جناب آقای مهندس انصاری فرد ریاست محترم سازمان آب و فاضلاب استان فارس تقدیم می گردد: 

 

 

الف : تاریخ و ساعت و محل جلسه :

 

در ساعت 9 مورخ 23/3/89 در محل سالن جلسات سازمان آب وفاضلاب استان  

 

ب : اعضاء حاضر در جلسه :

 

آقایان مهندسان محمد رحیم مختاری ،  عبدالحسین حق بین ، محمد جواد کاظمی ، علمدارعلمداری ، اصلان جنوبی ، علی حقدان جهرمی ، محمد نرمانی ، بوذرجمهر زارع ، حسین ابراهیمی ، آقای دکتر محمد علی هادیان فرد و آقای دکتر فردین بوستانی و خانم مهندس مرادی

 

ج : مذاکرات انجام شده :

 

آقای مهندس حق بین ضمن تشکر از آقای مهندس انصاری فرد به معرفی انجمن مهندسان مشاور فارس و زمینه های فعالیتهای این تشکل پرداختند و دومساله و مشکل مهم مهندسان مشاور را مطرح کردند : که اولین آن  توجه نداشتن به مشاوران بومی و دومین بی توجهی نسبت به ارجاع کار به مشاوران بومی.

 

آقای مهندس انصاری فرد اظهار خوشحالی و خورسندی کردند ازاینکه با بازوان فنی و دانشمندان استان فارس نشست دارند . سپس اشاره کردند به دغدغه کارفرمایان استان از اینکه چرا کار باید به دست مشاوران غیر بومی واگذار شودعلت این امر را حضور کمرنگ مشاوران بومی در صحنه و ارائه نتیجه نادرست و پر ایرادکار در پایان پروژه ها دانستند. مقایسه کار مشاوران بومی در مقابل غیر بومی باعث میشود که کارفرما به سراغ مشاوران غیر استانی برود .

 

از مشاوران خواستند تا راه حل و راهکارهایی برای انتخاب مشاور به مدیران و کارفرمایان ارائه دهند و بیشتر به میدان بیایند.

 

پیشنهادهای که از طرف اعضای انجمن ارائه گردید:

 

 

آقای دکترهادیان فرد: علت اینکه مشاوران بومی ماحصل خوبی ارائه نمی دهند این است که کارفرمااز مشاوران غیر بومی بیشتر استفاده می کند در نتیجه مشاوران ما تجربه کمتری کسب میکنند چه بهتر است که از مشاوران کم تجربه استان استفاده گردد و مدیران وکارفرمایان تحمل کنند تا کار به نتیجه مطلوبی برسد. یا می توان بعد از اتمام کارتوسط مشاوران استان کارفرما گزارش کار درست مشاوران غیربومی را در اختیار انها قراردهد تا بتوانند حداقل در کارهای بعدی به درستی کار انجام دهند.

 

 2-    آقای مهندس کاظمی : انتظار می رود در پروژه هایی که کارفرما تشخیص می دهد در توان مشاوران بومی است فقط از آنها دعوت کند .

 

آقای مهندس جنوبی : اگر در پروژه ای کارفرما نیاز به شرکتی با رتبه 1 داشت می تواند از5 شرکت دعوت کند و از میان آنها دو شرکت را انتخاب نماید و این دو شرکت با ایجاد کنسرسیوم می توانند فعالیت کنند.

 

آقای مهندس علمداری : با تشکیل اتاق فکر می توانید از انجمن برای گزینه بهتر انتخاب مشاور کمک بگیرید.

 

 

آقای مهندس حق بین : انجمن مهندسان مشاور یک هیئت داوری قوی دارد که کارفرما می تواند اگر مشکل یا شکایتی از مشاوری دارد بوسیله مکاتبه با انجمن این مشکلات را درحدودیکه قانون و مقررات اجازه دهد به رفع آنها پرداخت.

 

آقای مهندس فرهادی معاونت محترم توسعه شهری سازمان آب و فاضلاب استان که در جلسه حضور داشتند مطالبی ذکر کردند مبنی بر اینکه ما تمام تلاش خود را می کنیم که با مشاوران بومی بیشتر کار کنیم وراحت تر هستیم و معتقدیم سطح علمی مشاوران ما در سطح استان بسیار بالاست . و اگرمطمئن باشیم که مشاور استانی بتواند پروژه را انجام دهد فقط فراخوان در روزنامه های داخلی انجام می دهیم . از مشاوران نقشه برداری و ژئوتکنیک و آب خیلی راضی هستیم ولی متاسفانه مشاوران آب و فاضلاب فعالیت خوبی ندارند .

و در پایان آقای مهندس انصاری فرد گفتند امیدوارهستیم که بتوانیم با انجمن مهندسان مشاور فارس همکاری بیشتری در بهبود زمینه های مختلف داشته باشیم .