تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

جلسه با مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی

گزارشی ازجلسه هیئت مدیره و اعضاء علاقمند انجمن  باجناب آقای مهندس خرد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 

 

الف : تاریخ و ساعت و محل جلسه :

در ساعت 11 مورخ 6/3/89 در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی

ب : اعضاء حاضر در جلسه :

آقایان مهندسان سید مرتضی سیف زاده ، محمد رحیم مختاری ،محسن سیادت ، عبدالحسین حق بین ، غلامحسن فرکاریان ، محمد جواد کاظمی ، علمدارعلمداری ، اصلان جنوبی ، علیرضا توپچی ، علی حقدان جهرمی ، ابوالفضل رحیمی فردجهرمی ، وحید اسلامی

ج : مذاکرات انجام شده :

ابتدا پس از تشکر توسط آقای مهندس سیف زاده از وقتی که آقای مهندس خرد به اعضا انجمن داده بودند نسبت به ارائه خدمات توسط اعضا حاضر عنوان شد.

 

سپس آقای مهندس خرد در رابطه با تنظیم سند توسعه صحبت کردند و اینکه چشم انداز توسعه راهبردی کشاورزی پنج ساله میباشد. این سند برای الگوی مدیریت استراتژیک تنظیم شده است .

در سفر سوم دولت ، فصل امور زیربنایی با اعتبار 1000میلیارد تومان برای پنج سال به تصویب رسید تا بتوان ارزش افزوده ایجاد شود.

کار دیگر در رابطه با تحقق اهداف سند توسعه ، لزوم برنامه عملیاتی و اجرایی بود که به اطلاعات نیاز داشت .

 

ایجاد بانک جامع کشاورزی بر بنای کاداستر باغی نیاز به بومی سازی بود . این بحث با گردهمایی ها مختلف صحبت شد و برای اجرای کاداستر بایستی ازطریق عکسبرداریهای هوایی و استفاده از دوربین های خاص انجام گیرد.  سازمان جغرافیای نیروهای مسلح متعهد به ارائه نقشه ها و عکس ها شدند . پس از چندی متوجه شدیم که امکان ارائه خدمات توسط این سازمان نمی باشد . در جلسه ای با حضور اساتید دانشگاه و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی فارس مواردی مطرح شد و بالاخص نظر ما این بود که از تصاویر ماهواره ای Book Web   استفاده کنیم

 

 

این بخش از کار به مناقصه گذاشته شد و نقشه از طریق شرکتهاخریداری گردید.

 

چهار طبقه اطلاعات ( منابع آب – منابعخاک –بهره بردار –تولید ) در هر مزرعه تهیه میشود.

 

اطلاعات از طریق فیبرنوری و ابزار جدید و مدرن منتقل میشود، درحال حاضر تعداد زیادی کنتور هوشمند بر روی چاهها نصب شده و بزودی بر روی تمام چاهها نصب خواهد شد و امکان دریافت اطلاعات به روز می شود. ضمناً از طریق سیستم SKADA  قابلیت اطلاع رسانی هواشناسی به کشاورزان فراهم میشود.

 

فاز اول پروژه در دهه فجر سال جاری خاتمه می یابد ، این کاربرای اولین بار در کل کشور در استان فارس انجام گرفته است . دامنه استفاده از این اطلاعات زیاد است و برای تحلیل آن میتوانند استفاده شود.

 

در رابطه با پروژه بام سبز نیز مورد تاکید است و بسته بندیخاص داریم ، همچنین در قالب پروژه های خانگی میتوان پیگیری کرد.

 

 

برای گذر از کشاورزی سنتی به صنعتی بایستی همگی کمک کنیم تاکار به نتیجه برسد.

 

آقای مهندس خرد اعلام نمودند از توان مهندسی استان بایستی استفاده شود و ما این کار را در گذشته انجام داده و در آینده انجام می دهیم .