تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

گزارش ملاقات با مديريت شركت آب و فاضلاب شيراز

  احتراماً گزارشی از جلسه هیئت مدیره و اعضاء علاقمند انجمن  با جناب آقای مهندس اردکانی مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب شیراز تقدیم می گردد:

الف : تاریخ و ساعت و محل جلسه :
در ساعت 13:30 مورخ 28/1/89 در محل شرکت آب و فاضلاب شیراز

ب : اعضاء حاضر در جلسه :
آقایان مهندسان سید مرتضی سیف زاده ، محمد رحیم مختاری ، محسن سیادت ، عبدالحسین حق بین ، محمد جواد کاظمی ، حسین ابراهیمی ، اصلان جنوبی ، آقای دکتر محمد تقی ایزدی و آقای دکتر فردین بوستانی

ج : مذاکرات انجام شده :
پس از تبریک سال جدید  ، هر یک از اعضاء حاضر نقطه نظرات خود را بیان نمودند . سپس جناب آقای مهندس اردکانی مطالب مهمی بشرح زیر ارائه دادند :
1-    این شرکت مدت دو سال است که بحث استفاده از مشاوران بومی را با جدیت دنبال میکند و موفق شده از خدمات تعدادی از این شرکت ها استفاده کند.
2-    توصیه میشود مشاوران محترم نسبت به بررسی نیازهای تخصصی این شرکت و شرح خدمات مورد نظر با دقت اقدام نموده و آن ها را بطور کامل برآورده سازند.
3-    طول کشیدن پروژه ها مشکل دیگریست که با آن روبرو هستیم . مشاوران عزیز سعی کنند برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
4-    رقابت ها بسیار نزدیک شده ، بنابراین توصیه میشود جهت برنده شدن در مناقصه ها به قیمت ها توجه شود.
5-    با توجه به اینکه پروژه های مهم تأسیسات شهری نیاز به رتبه یک دارد و در استان کمتر شرکتی از آن برخوردارند ، توصیه میشود تا شرکتها نسبت به ارتقاء رتبه خود اقدام نمایند.
6-    مشاورینی که در زمینه های مختلف آب و فاضلاب و صرفه جویی و مسائل دیگر طرحهای تحقیقاتی دارند آن را ارائه دهند تا در کارگروه مربوطه بررسی و بودجه تحقیقاتی آن تأمین شود.

د : نتیجه گیری :
1- کلیه همکاران نسبت به ارائه مستنداتی که بر اساس دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق برای حمایت از مشاوران بومی تهیه شده اقدام نمایند و همچنین اگر با مناقصه هایی در سایر استانها برخورد کرده اند که از مشاوران بومی حمایت شده است آن را به دبیرخانه انجمن ارسال فرمایند .
2- طرحهای تحقیقاتی و ایده های جدید را ارسال دارند تا به شرکت آب و فاضلاب جهت اختصاص بودجه اقدام گردد.

                                                                        باتقدیم احترام
                                                   رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور فارس
                                                                    سید مرتضی سیف زاده