تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

صورتجلسه چهارمين جلسه شوراي فني استان مورخ پنجشنبه 28/8/88

چهارمين جلسه شوراي فني استان مورخ پنجشنبه 28/8/88 در سالن شهيد قاضي استانداري با رياست معاونت محترم عمراني استاندار فارس جناب آقاي مهندس رجاء و حضور مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان همچنين فرمانداران شهرستان هاي بوانات ، خرمبيد و پاسارگاد تشكيل گرديد .

ابتدا جناب آقاي مهندس رستمي مدير كل دفتر استانداري در خصوص بودجه سال 1389 توضيحاتي ايراد نمودند ، سپس فرمودند : در كنترل بودجه سال آينده متاسفانه هيچ دستگاه اجرايي نياز خود را براي پروژه هاي ملي اعلام نكرده است ، كه بايستي با ذكر سه نكته بودجه ي مورد نياز پروژه هاي ملي خود را ارائه نمايند كه اين سه نكته عبارتند از :

1-    اعتبار مورد نياز پروژه هاي ملي در سال 1389

2-    پيشرفت فيزيكي در حال حاضر

3-    پروژه مورد نظر آيا جزء مصوبات سفر مقام معظم رهبري و يا رياست محترم جمهوري مي باشد

سپس گزارش بازديد از پروژه هاي شهرستانهاي بوانات تا تاريخ 28/7/88 و پاسارگاد  13 پروژه و خرمبيد 12 پروژه ارائه گرديد كه برخي پروژه ها بدليل كيفيت بالاي اجرا و نظارت بر اساس تصميم شورا مقرر گرديد مورد  تشويق قرار گيرند و برخي از پروژه ها متوسط و برخي ضعيف بودند كه بايستي توبيخ گردند .

در بررسي گزارشات بازديد مشخص گرديد دستگاه هاي اجرائي نظير سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان تربيت بدني كه فاقد دفتر فني و كادر نظارتي قوي مي باشند متاسفانه كيفيت پروژه هاي بازديد شده بسيار ضعيف مي باشند ، بنابراين مقرر گرديد بعنوان يك مصوبه شورا از اين تاريخ به بعد اجراي پروژه هاي عمراني اين دستگاه ها به سازمان مسكن و شهر سازي محول گردد .

 

تهيه كننده غلامحسين فركاريان