تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

صورتجلسه شورای فنی استان فارس

بدینوسیله صورتجلسه شورای فنی استان که در تاریخ 87/10/04 برگزار شد به اطلاع می رساند

 

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید