تشکیل جلسات مختلف توسط انجمن مهندسان مشاور استان فارس

جلسات

صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18 خرداد 1394 20 خرداد 1394
صورتجلسه کارگروه شرکت های خدمات آزمایشگاهی 22 خرداد 1392
تشکیل جلسه با معاونت فنی استانداری 25 ارديبهشت 1392
تشکیل جلسه کارگروه شرکت های خدمات آزمایشگاهی 21 ارديبهشت 1392
شرح جلسه با قائم مقام وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس 07 مرداد 1391
برگزاری جلسه با مدیران استان 15 ارديبهشت 1391
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه 21 اسفند 1390
جلسه با مهندس صفری سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس 26 مهر 1390
جلسه با مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس 21 خرداد 1390
برگزاری جلسه با مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس 21 آبان 1389
جلسه با ریاست سازمان آب و فاضلاب استان فارس 23 خرداد 1389
جلسه با مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی 14 خرداد 1389
گزارش ملاقات با رياست سازمان تامين اجتماعي استان فارس 26 ارديبهشت 1389
گزارش ملاقات با مديريت شركت آب و فاضلاب شيراز 26 ارديبهشت 1389
ششمین جلسه شورای فنی استان فارس 19 بهمن 1388
صورتجلسه چهارمين جلسه شوراي فني استان مورخ پنجشنبه 28/8/88 30 آبان 1388
صورتجلسه كميسيون تخصصي سنديكاي پيمانكاران 18 آبان 1388
گروه آموزش مهندسین استان با حضور نمایندگان انجمن 06 شهریور 1388
صورت جلسه ژئوتکنیک مورخ 87/11/02 15 بهمن 1387
صورتجلسه شورای فنی استان فارس 04 بهمن 1387