عمران بتون فارس

مدیرعامل : محمد علی هادیان فرد                                                     
تلفن : 52  - 6335051   
دورنگار : 6334653
همراه : 09171115911
آدرس : شیراز – خیابان فرهنگ شهر- کوچه جنب استخرکوثر- ساختمان پارسیان 7- طبقه همکف- واحد 102

رشته یا گرایش    پایه
مقاوم سازی  ( گروه شهرسازی و معماری )    3
طراحی شهری    3
ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی     3