تدبیرخاک شیراز

مدیرعامل : عبدالحسین حق بین                                                        
تلفن : 6290976
دورنگار : 6267354
همراه : 09173147958
آدرس : شیراز– بلوار چمران - بالاتر از استخر انقلاب - کوچه 18 – سمت چپ - درب دوم – پلاک 43


رشته یا گرایش    پایه
ژئوتکنیک    3
راهسازی     3