نامه به استاندار فارس

با سلام
احتراماً ضمن عرض تبریک و تشکر از انتصاب شایسته جناب آقای مهندس افکاری که از جمله افراد دلسوز ، زحمت کش و متخصص استان بوده و به سمت مشاور اقتصادی استاندار محترم  انتخاب گردیده اند ، مراتب زیر را باستحضار می رساند :

1- در برنامه اعلام شده توسط جناب آقای مهندس افکاری ( روزنامه خبر روز پنجشنبه مورخ 11/3/91 ) موضوع بازخوانی و تکمیل طرح مطالعاتی آمایش سرزمین استان فارس مطرح شده که جای بسی خوشوقتی بوده و امید است  با همت والای آن عزیزان ، هر چه زودتر جبران عقب افتادگی ها شده و استان فارس نیز همچون سایر استان های کشور ، دارای برنامه آمایش سرزمین شود .

2- به شهادت طرح هائی که در استان فارس صورت گرفته یا در دست اجرا می باشد ، استان فارس و مجموعه مهندسین مشاور رتبه بندی شده و تحت پوشش این تشکل توانائی آن را  دارند که این طرح و سایر طرح های نظیر را ، دلسوزانه و مسئولانه ، به انجام رسانند و با سربلندی در  موعد های مقرر و بر اساس شرح وظایف تقدیم نمایند . تقاضا دارد حتی المقدور و با رعایت اولویت از مهندسین مشاور محلی استفاده لازم بعمل آید .

3- با توجه به وسعت و عمق کارشناسانه ای که باید در آن دیده شود واگذاری طرح به یک شرکت یا یک واحد مطالعاتی به هیچ وجه به صلاح نمی باشد و بدون شک نیازمند استفاده از یک مجموعه شرکت های مهندسین مشاور می باشد تا بتوانند به صورت یک کنسرسیوم خدمات شایسته را ارائه دهند . لذا خواهشمند است در صورت امکان دستور فرمائید  :

3-1- طرح بزرگ آمایش سرزمین در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... تفکیک گردیده و هر بخش به مناقصه گذاشته شده و به مشاورین ( ترجیحاً استانی ) واگذار شود تا بدین ترتیب از انحصار کار در دست یک مشاور پرهیز شده و همچنین از فضای رقابتی حاصله بمنظور سرعت و صحت و دقت در کار ها استفاده لازم بعمل آید .

3-2-از مشاورین استانی خواسته شود که در چند تخصص مورد نیاز طرح آمایش بهم پیوند خورده و بصورت مشترک و یک قلم ( Joint ) در مناقصه شرکت نمایند .

3-3- انجمن مهندسان مشاور استان فارس ، توانائی آن را دارد که در زمینه اجرای طرح ارزشمند آمایش سرزمین نقش هماهنگ کننده و ناظر ( مدیریت اجرا ) بر طرح را بعنوان یکی از بازوهای فکری و اجرائی استاندار محترم به عهده داشته و موجبات تسریع و تصحیح امور را فراهم سازد .

4- مدت هاست که هیئت مدیره انجمن در نظر دارد خدمت آن برادر گرامی رسیده و توانائی های مهندسین مشاور استان را به حضورتان ارائه نمائیم . حال ، این موضوع را به فال نیک گرفته و از آن برادر ارجمند تقاضا دارد فرصتی ، هر چند اندک را در اختیار این انجمن قرار دهند تا حضوراً بسیاری از موارد را باستحضار برسانیم .