نامه به معاونت فني استانداري در رابطه با تشخيص صلاحيت ها

جناب آقاي مهندس رجاء
معاونت محترم عمراني استانداري فارس

با سلام    احتراماً باستحضار ميرساند طي نامه شماره 43165/100 مورخ 11/5/88 تشخيص صلاحيت شركت هاي مهندسين مشاور در پايه 3 به استانهاي گلستان  كردستان – كهگيلويه و بويراحمد – هرمزگان – اردبيل – مركزي – آذربايجان شرقي  آذربايجان غربي و مازندران و همچنين طي نامه شماره 50171/100 مورخ 1/6/88 اين امر به استانهاي ايلام – بوشهر – كرمانشاه – گيلان – همدان – يزد – خراسان رضوي واگدار شده است.
ملاحظه ميفرماييد استان فارس كه همواره پيشتاز در اين موارد بوده و علي الخصوص جنابعالي تأكيد خاص بر آن داريد كه از هدر رفتن وقت و انرژي و سرمايه انسانهاي متخصص بايستي جلوگيري شود ،‌مهندسان مشاور استان ناچارند براي تشخيص صلاحيت به تهران مراجعه نمايند ،‌ و اين در حاليست كه در 16 استان ديگر كليه مراحل آن در محل استانداري ها انجام ميشود.
اين انجمن از جنابعالي تقاضا دارد دستور فرماييد در اين مورد اقدام لازم مبذول گردد و مجوز تشخيص صلاحيت شركت مهندسين مشاور در پايه 3 به اين استان واگذار گردد.

                                                                                       باتقديم احترام      
رئيس هيئت مديره انجمن مهندسان مشاور فارس
                                                                                   سيد مرتضي سيف زاد