تفاهم نامه ها

بخشودگی جرائم تامین اجتماعی واحد های تولیدی ، صنعتی و معدنی

برای دریافت مجموعه مذاکرات اینجا را کلیک کنید.