اخبار نشریه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

درخواست مشاركت در انتشار مجله شماره 2

مدیرعامل محترم شرکت مهندس مشاور

با سلام  
   احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه اولین شماره نشریه انجمن مهندسان مشاور فارس در بهار سال جاری منتشر شده است و هیئت مدیره همواره سعی دارد تا از طریق این نشریه بعنوان ارگان رسمی انجمن پتانسیل ها ، توانایی ها و مشکلات مهندسان مشاور بویژه اعضاء را در سطوح مدیران ، تصمیم گیران کارفرمایان و مجامع علمی معرفی نماید.از طرفی از آنجا که شماره دوم این نشریه در دست تهیه مطالب میباشد بدیهی است همکاری و مساعدت همکار گرامی با ارائه ديدگاه ها، مقالات و پیشنهادات نقش مهمی در ارتقاء سطح کیفی مطالب نشریه خواهد داشت .

   با توجه به اینکه یکی از اهداف انتشار و توزیع نشریه معرفی شایسته مهندسان مشاور به مخاطبان مشاغل مشاوره ای است ، بنابراین با چاپ آگهی تبلیغاتی میتوان فعالیتهای تخصصی و رزومه کاری مهندسین مشاور را ارائه نمود ، لذا ضمن ارسال لیست نرخ آگهی صفحات نشریه با توجه به محدود بودن صفحات آگهی خواهشمند است در صورت تمایل به چاپ آگهی تبلیغاتی با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایند.


                                                                                                    با تقدیم احترام
                                                                      رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسان مشاور فارس
                                                                                           سید مرتضی سیف زاده