اخبار نشریه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

صورتجلسه هيات تحريريه مجله انجمن مورخ 31 تیر 1391

به منظور بررسی  موارد مربوط به کیفیت و شرایط بهینه تهيه ، تنظيم و انتشار فصل نامه  انجمن مهندسان مشاور، جلسه اي بدين منظور از ساعت 9 صبح روز شنبه 31/04/91 با حضور آقايان مهندس علمداری ، سیادت ،سرکار خانم زارع و آقایان دکتر بوستانی ، مازندرانی ، تقی زاده و پژوهان در دفتر شركت فارساب صنعت، برگزار گردید .

موارد بررسی شده به شرح زیر میباشد : 

در جلسه پس از بیان خلاصه ای از ماحصل جلسات قبلی با ناشر و اعضاء هیئت تحریریه توسط مهندس سیادت  و مهندس علمداری، موارد زیر بررسی و مطرح گردید.
نظرات و پیشنهادات:
•    پيشنهادات محتوايي
1.    اختصاص  قسمتی از نشریه به پرسش و پاسخ ( مانند نشریه بتن )
(مطرح کردن مشکلات مهندسان و دانشجویان جهت گرفتن پاسخ  از باتجربه گان در زمینه های مهندسی ) که این پرسشها میتواند  بصورت پیامک و ایمیل دریافت گردد .
2.    قسمتی را جهت آموزش مطالب فنی و مهندسی، در نظر گرفته که  بهتر است آموزش تصویری باشد .
3.    مناسبتر است نشریه بصورت فصل بندی بشرح زیر ارائه گردد:
-    تبلیغات
-    مقالات علمی تخصصی
-    معرفی پروژه های مهم استان و ردیابی ( ممکن است بعضی سازمان ها با معرفی پروژه هایشان  امکاناتی نظیر هزینه تبلیغات و .. هم به انجمن بدهند.)
-    مصاحبه با مسوولین و مدیران سازمانها
-    اخبار
-     اطلاع رسانی همایش های بین المللی و ملی
-    خلاصه پایان نامه های دکترا در رشته های مرتبط که در دانشگاههای استان موجود  و مطرح میباشد.(که  منجر به معرفی بیشتر نشریه در دانشگاه ها هم میشود )
-    شرکت اعضاً انجمن در کنفرانس ها و همایش های بین المللی و ملی و ارائه خلاصه فعالیت.
-    معرفی شرکت ها با دریافت هزینه از آنها.

4.     گروه های انجمن مهندسان مشاور در صورت امکان روی جلد بصورت معرفی درج شود ( مثلا گروه عمران، آب و..).
5.    قراردادن یک صفحه برای معادل واژه های فنی مهندسی و صنعتی.
6.    با توجه به قراردادن بخش نظرسنجی در مورد مقالات ،مقالات باید شماره بندی شده باشد یعنی کدبندی داشته باشد .
7.    بیان مطالب جدید در نشریه که در نشریه های دیگر بیان نشده باشد .
8.    تغییر عنوان نشریه بصورتی  که تخصصی تر باشد مثلا نشریه علمی ، تخصصی ، مهندسان مشاور استان فارس ( مثال : مجله آب و فاضلاب اصفهان )
9.    بخشنامه های جدید در رابطه با زمینه های کاری مهندسین مشاور در نشریه آورده شود.
10.    قسمت ادبی و شعر هم داشته باشیم .

•    پيشنهادات اجرايي:
1.    تجدید نظر در وظایف اعضاء هیئت تحریریه و گروه های تخصصی
-    تعیین سرگروه های تخصصی در رشته های مرتبط و گسترش فصل های تخصصی
-    تعیین وظایف سرگروه ها و جمع آوری و تامین مقاله
-    تعیین وظایف اعضاء هیئت تحریریه
2.    گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و مکاتبه با آنها جهت قانونی بودن کار( ظاهرا این پیگیری قبلا تا مراحلی انجام گردیده است)
3.    ناشر موظف است فایل نشریه را با فرمت مورد نظر در جهت بایگانی در پایگاه اینترنتی در اختیار انجمن قرار دهد .
4.    جهت همکاری با دانشگاه ها ، نشریه در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد و مقالات علمی و پایان نامه ها دریافت گردد.
5.    نشریه در اختیار سازمان های مختلف قرار گیرد .
6.    اهداء جوایز به به مقالات برتر حداکثر 1-3 مقاله در طول سال.
7.     تعیین قالب مشخص  و چهارچوبی برای مقالات که برای تمام مقاله ها از طرف مقاله دهنده تعمیم داده شود.
8.     اختصاص5 برگ اول و 5 برگ آخر  به تبلیغات.
9.    تبلیغات با فرمت و ضوابط درخواستی در اختیار انجمن قرار گیرد .