اخبار نشریه انجمن مهندسان مشاور استان فارس

درخواست همکاری در امور مربوط به نشریه انجمن

به اطلاع میرساند به منظور تداوم چاپ و انتشار نشریه انجمن مهندسان مشاور استان فارس نیاز به همراهی و همدلی شما به یکی از صورت های زیر میباشیم :

الف – حضور در هیئت تحریریه و همکاری در جمع آوری مقاله ها ، ویراستاری و سایر موارد مرتبط
ب – همکاری در تهیه و ارائه مقالات متنوع تخصصی
ج – همکاری در تامین بودجه انتشار نشریه از طریق دادن آگهی و حمایت های دیگر .

خواهشمند است پاسخ خود را تا تاریخ 25/2/91 اعلام فرمائید .