اعضای هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور استان فارس

اعضاي هيات مديره

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

نام شرکت

سمت

1

آقای مهندس سید مرتضی سیف زاده

نظام مهندسی

رئیس

2

آقای مهندس علمدار علمداری

سبزپوشان

نایب رئیس

3

آقای مهندس سید محسن سیادت

حاسب کرجی

خزانه دار

4

آقای مهندس عبدالحسین حق بین

تدبیرخاک

دبیر

5

آقای مهندس رحیم مختاری

پاراب

عضو اصلی

6

آقای مهندس عبدالقاسم رستگار

آب پژوهان

عضو اصلی

7

آقای مهندس محسن جواهری

حاسب فارس

عضو اصلي

8

آقای مهندس غلامحسین فرکاریان

آرمین فارس

عضو علی البدل

9

آقای دکتر مهرداد پژوهان (پورزرقان)

فراکاوان فارس

عضو علی البدل

10

آقای مهندس حسین ابراهیمی

اطلس پی جنوب

عضو اصلی بازرس

11

آقاي مهندس حمید راهدار

پژوهش گستر

عضو اصلی بازرس

12

آقای مهندس محمد رضا فرجود

پارس فرازبند

عضو علي البدل